Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/06 17:30
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:30 0.0 0.0 0.0 21.4
17:20 0.0 0.0 0.0 21.5
17:10 0.0 0.0 0.0 21.5
17:00 0.0 0.0 0.0 21.5
16:50 0.0 0.0 0.0 21.6
16:40 0.0 0.0 0.0 21.6
16:30 0.0 0.0 0.0 21.6
16:20 0.0 0.0 0.0 21.7
16:10 0.0 0.0 0.0 21.7
16:00 0.0 0.0 0.0 21.7
15:50 0.0 0.0 0.0 21.8
15:40 0.0 0.0 0.0 21.8
15:30 0.0 0.0 0.0 21.8
15:20 0.0 0.0 0.0 21.9
15:10 0.0 0.0 0.0 21.9
15:00 0.0 0.0 0.0 21.9
14:50 0.0 0.0 0.0 22.0
14:40 0.0 0.0 0.0 22.0
14:30 0.0 0.0 0.0 22.0
14:20 0.0 0.0 0.0 22.1
14:10 0.0 0.0 0.0 22.1
14:00 0.0 0.0 0.0 22.2
13:50 0.0 0.0 0.0 22.2
13:40 0.0 0.0 0.0 22.2