Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/23 06:20
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:20 0.0 0.0 0.0 26.0
06:10 0.0 0.0 0.0 26.0
06:00 0.0 0.0 0.0 26.1
05:50 0.0 0.0 0.0 26.1
05:40 0.0 0.0 0.0 26.2
05:30 0.0 0.0 0.0 26.2
05:20 0.0 0.0 0.0 26.2
05:10 0.0 0.0 0.0 26.3
05:00 0.0 0.0 0.0 26.3
04:50 0.0 0.0 0.0 26.4
04:40 0.0 0.0 0.0 26.4
04:30 0.0 0.0 0.0 26.4
04:20 0.0 0.0 0.0 26.5
04:10 0.0 0.0 0.0 26.5
04:00 0.0 0.0 0.0 26.6
03:50 0.0 0.0 0.0 26.6
03:40 0.0 0.0 0.0 26.7
03:30 0.0 0.0 0.0 26.7
03:20 0.0 0.0 0.0 26.7
03:10 0.0 0.0 0.0 26.8
03:00 0.0 0.0 0.0 26.8
02:50 0.0 0.0 0.0 26.9
02:40 0.0 0.0 0.0 26.9
02:30 0.0 0.0 0.0 27.0