Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/11/25 09:00
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:00 0.0 0.0 0.0 4.1
08:50 0.0 0.0 0.0 4.1
08:40 0.0 0.0 0.0 4.1
08:30 0.0 0.0 0.0 4.1
08:20 0.0 0.0 0.0 4.1
08:10 0.0 0.0 0.0 4.1
08:00 0.0 0.0 0.0 4.1
07:50 0.0 0.0 0.0 4.1
07:40 0.0 0.0 0.0 4.1
07:30 0.0 0.0 0.0 4.1
07:20 0.0 0.0 0.0 4.1
07:10 0.0 0.0 0.0 4.1
07:00 0.0 0.0 0.0 4.1
06:50 0.0 0.0 0.0 4.1
06:40 0.0 0.0 0.0 4.1
06:30 0.0 0.0 0.0 4.2
06:20 0.0 0.0 0.0 4.2
06:10 0.0 0.0 0.0 4.2
06:00 0.0 0.0 0.0 4.2
05:50 0.0 0.0 0.0 4.2
05:40 0.0 0.0 0.0 4.2
05:30 0.0 0.0 0.0 4.2
05:20 0.0 0.0 0.0 4.2
05:10 0.0 0.0 0.0 4.2