Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/19 11:00
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
11:00 0.0 0.0 0.0 10.2
10:50 0.0 0.0 0.0 10.3
10:40 0.0 0.0 0.0 10.3
10:30 0.0 0.0 0.0 10.3
10:20 0.0 0.0 0.0 10.3
10:10 0.0 0.0 0.0 10.3
10:00 0.0 0.0 0.0 10.3
09:50 0.0 0.0 0.0 10.4
09:40 0.0 0.0 0.0 10.4
09:30 0.0 0.0 0.0 10.4
09:20 0.0 0.0 0.0 10.4
09:10 0.0 0.0 0.0 10.4
09:00 0.0 0.0 0.0 10.4
08:50 0.0 0.0 0.0 10.5
08:40 0.0 0.0 0.0 10.5
08:30 - - - 10.5
08:20 0.0 0.0 0.0 10.5
08:10 0.0 0.0 0.0 10.5
08:00 0.0 0.0 0.0 10.5
07:50 0.0 0.0 0.0 10.5
07:40 0.0 0.0 0.0 10.6
07:30 0.0 0.0 0.0 10.6
07:20 0.0 0.0 0.0 10.6
07:10 0.0 0.0 0.0 10.6