Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/01 10:20
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10:20 0.0 0.0 0.0 60.9
09:20 0.0 0.0 0.0 61.5
08:20 0.0 0.0 0.0 62.1
07:20 0.0 0.0 0.0 62.7
06:20 0.0 0.0 0.0 63.3
05:20 0.0 0.0 0.0 63.9
04:20 0.0 0.0 0.0 64.5
03:20 0.0 0.0 0.0 65.1
02:20 0.0 0.0 0.0 65.8
01:20 0.0 0.0 0.0 66.4
00:20 0.0 0.0 0.0 67.0
23:20 0.0 0.0 64.0 67.7
22:20 0.0 0.0 64.0 68.3
21:20 0.0 0.0 64.0 69.0
20:20 0.0 0.0 64.0 69.7
19:20 0.0 0.0 64.0 70.3
18:20 0.0 2.0 64.0 71.0
17:20 0.0 3.0 62.0 69.7
16:20 1.0 25.0 59.0 67.4
15:20 0.0 0.0 34.0 42.9
14:20 0.0 0.0 34.0 43.3
13:20 0.0 0.0 34.0 43.7
12:20 0.0 0.0 34.0 44.1
11:20 0.0 0.0 34.0 44.6