Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/22 18:00
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:00 - - - -
17:00 0.0 4.0 38.0 39.5
16:00 0.0 4.0 34.0 35.9
15:00 2.0 7.0 30.0 32.2
14:00 0.0 2.0 23.0 25.5
13:00 1.0 4.0 21.0 23.7
12:00 1.0 2.0 17.0 19.9
11:00 1.0 3.0 15.0 18.1
10:00 0.0 0.0 12.0 15.2
09:00 0.0 0.0 12.0 15.4
08:00 1.0 1.0 12.0 15.5
07:00 1.0 3.0 11.0 14.7
06:00 0.0 2.0 8.0 11.8
05:00 1.0 3.0 6.0 9.9
04:00 1.0 2.0 3.0 7.0
03:00 1.0 1.0 1.0 5.0
02:00 0.0 0.0 0.0 4.1
01:00 0.0 0.0 0.0 4.1
00:00 0.0 0.0 0.0 4.2
23:00 0.0 0.0 0.0 4.2
22:00 0.0 0.0 0.0 4.2
21:00 0.0 0.0 0.0 4.3
20:00 0.0 0.0 0.0 4.3
19:00 0.0 0.0 0.0 4.4