Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/20 15:40
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:40 - - - -
14:40 0.0 0.0 0.0 2.4
13:40 0.0 0.0 0.0 2.4
12:40 0.0 0.0 0.0 2.4
11:40 0.0 0.0 0.0 2.5
10:40 0.0 0.0 0.0 2.5
09:40 0.0 0.0 0.0 2.5
08:40 0.0 0.0 0.0 2.5
07:40 0.0 0.0 0.0 2.5
06:40 0.0 0.0 0.0 2.6
05:40 0.0 0.0 0.0 2.6
04:40 0.0 0.0 0.0 2.6
03:40 0.0 0.0 0.0 2.6
02:40 0.0 0.0 0.0 2.7
01:40 0.0 0.0 0.0 2.7
00:40 0.0 0.0 0.0 2.7
23:40 0.0 0.0 0.0 2.8
22:40 0.0 0.0 0.0 2.8
21:40 0.0 0.0 0.0 2.8
20:40 0.0 0.0 0.0 2.8
19:40 0.0 0.0 0.0 2.9
18:40 0.0 0.0 0.0 2.9
17:40 0.0 0.0 0.0 2.9
16:40 0.0 0.0 0.0 2.9