Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/17 16:40
Pangalan ng observatory Shiraki
Lokasyon 612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.5506 / 132.6739
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:40 0.0 0.0 15.0 21.5
15:40 0.0 0.0 15.0 21.7
14:40 0.0 0.0 15.0 21.9
13:40 0.0 0.0 15.0 22.1
12:40 0.0 1.0 15.0 22.3
11:40 0.0 0.0 14.0 21.6
10:40 1.0 2.0 14.0 21.8
09:40 0.0 1.0 12.0 20.0
08:40 1.0 2.0 11.0 19.1
07:40 1.0 3.0 9.0 17.3
06:40 1.0 4.0 6.0 14.5
05:40 0.0 1.0 2.0 10.6
04:40 0.0 0.0 1.0 9.7
03:40 0.0 0.0 1.0 9.8
02:40 0.0 1.0 1.0 9.9
01:40 0.0 0.0 0.0 9.0
00:40 0.0 0.0 0.0 9.0
23:40 0.0 0.0 0.0 9.1
22:40 0.0 0.0 0.0 9.2
21:40 0.0 0.0 0.0 9.3
20:40 0.0 0.0 0.0 9.4
19:40 0.0 0.0 0.0 9.5
18:40 0.0 0.0 0.0 9.6
17:40 0.0 0.0 0.0 9.7