Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 01:30
Pangalan ng observatory Toyama
Lokasyon 51-3, Oobara, Ato, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4817 / 132.355
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:30 0.0 0.0 75.0 85.0
01:20 0.0 0.0 75.0 85.1
01:10 0.0 0.0 75.0 85.2
01:00 0.0 0.0 75.0 85.4
00:50 0.0 0.0 75.0 85.5
00:40 0.0 1.0 75.0 85.7
00:30 0.0 1.0 75.0 85.8
00:20 0.0 1.0 75.0 85.9
00:10 0.0 2.0 75.0 86.1
00:00 0.0 2.0 75.0 86.2
23:50 1.0 3.0 75.0 86.3
23:40 0.0 2.0 74.0 85.5
23:30 0.0 2.0 74.0 85.6
23:20 1.0 2.0 74.0 85.8
23:10 0.0 1.0 73.0 84.9
23:00 1.0 1.0 73.0 85.0
22:50 0.0 0.0 72.0 84.2
22:40 0.0 0.0 72.0 84.3
22:30 0.0 0.0 72.0 84.4
22:20 0.0 0.0 72.0 84.6
22:10 0.0 0.0 72.0 84.7
22:00 0.0 0.0 72.0 84.8
21:50 0.0 0.0 72.0 85.0
21:40 0.0 0.0 72.0 85.1