Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/06/07 08:50
Pangalan ng observatory Toyama
Lokasyon 51-3, Oobara, Ato, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4817 / 132.355
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
08:50 0.0 0.0 0.0 2.5
08:40 0.0 0.0 0.0 2.5
08:30 0.0 0.0 0.0 2.5
08:20 0.0 0.0 0.0 2.5
08:10 0.0 0.0 0.0 2.5
08:00 0.0 0.0 0.0 2.5
07:50 0.0 0.0 0.0 2.5
07:40 0.0 0.0 0.0 2.5
07:30 0.0 0.0 0.0 2.5
07:20 0.0 0.0 0.0 2.5
07:10 0.0 0.0 0.0 2.5
07:00 0.0 0.0 0.0 2.5
06:50 0.0 0.0 0.0 2.5
06:40 0.0 0.0 0.0 2.5
06:30 0.0 0.0 0.0 2.5
06:20 0.0 0.0 0.0 2.5
06:10 0.0 0.0 0.0 2.5
06:00 0.0 0.0 0.0 2.6
05:50 0.0 0.0 0.0 2.6
05:40 0.0 0.0 0.0 2.6
05:30 0.0 0.0 0.0 2.6
05:20 0.0 0.0 0.0 2.6
05:10 0.0 0.0 0.0 2.6
05:00 0.0 0.0 0.0 2.6