Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/22 15:50
Pangalan ng observatory Toyama
Lokasyon 51-3, Oobara, Ato, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4817 / 132.355
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:50 - - - -
15:40 0.0 0.0 0.0 1.1
15:30 0.0 0.0 0.0 1.1
15:20 0.0 0.0 0.0 1.1
15:10 0.0 0.0 0.0 1.1
15:00 0.0 0.0 0.0 1.1
14:50 0.0 0.0 0.0 1.1
14:40 0.0 0.0 0.0 1.1
14:30 0.0 0.0 0.0 1.1
14:20 0.0 0.0 0.0 1.1
14:10 0.0 0.0 0.0 1.1
14:00 0.0 0.0 0.0 1.1
13:50 0.0 0.0 0.0 1.1
13:40 0.0 0.0 0.0 1.1
13:30 0.0 0.0 0.0 1.1
13:20 0.0 0.0 0.0 1.1
13:10 0.0 0.0 0.0 1.1
13:00 0.0 0.0 0.0 1.1
12:50 0.0 0.0 0.0 1.1
12:40 0.0 0.0 0.0 1.1
12:30 0.0 0.0 0.0 1.1
12:20 0.0 0.0 0.0 1.1
12:10 0.0 0.0 0.0 1.1
12:00 0.0 0.0 0.0 1.1