Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/02 16:40
Pangalan ng observatory Toyama
Lokasyon 51-3, Oobara, Ato, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4817 / 132.355
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:40 0.0 0.0 0.0 35.0
16:30 0.0 0.0 0.0 35.1
16:20 0.0 0.0 0.0 35.1
16:10 0.0 0.0 0.0 35.2
16:00 - 0.0 0.0 35.2
15:50 - 0.0 - 35.3
15:40 0.0 0.0 0.0 35.4
15:30 0.0 0.0 0.0 35.4
15:20 0.0 0.0 0.0 35.5
15:10 0.0 0.0 0.0 35.5
15:00 0.0 0.0 0.0 35.6
14:50 0.0 0.0 0.0 35.6
14:40 0.0 0.0 0.0 35.7
14:30 0.0 0.0 0.0 35.8
14:20 0.0 0.0 0.0 35.8
14:10 0.0 0.0 0.0 35.9
14:00 0.0 0.0 0.0 35.9
13:50 0.0 0.0 34.0 36.0
13:40 0.0 0.0 34.0 36.1
13:30 0.0 0.0 34.0 36.1
13:20 0.0 0.0 34.0 36.2
13:10 0.0 0.0 34.0 36.2
13:00 0.0 0.0 34.0 36.3
12:50 0.0 0.0 34.0 36.3