Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/06 22:20
Pangalan ng observatory Toyama
Lokasyon 51-3, Oobara, Ato, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4817 / 132.355
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:20 0.0 0.0 0.0 19.1
21:20 0.0 0.0 0.0 19.3
20:20 0.0 0.0 0.0 19.5
19:20 - 0.0 - 19.7
18:20 0.0 0.0 0.0 19.9
17:20 0.0 0.0 0.0 20.1
16:20 0.0 0.0 0.0 20.2
15:20 0.0 0.0 0.0 20.4
14:20 0.0 0.0 0.0 20.6
13:20 0.0 0.0 0.0 20.8
12:20 0.0 0.0 0.0 21.0
11:20 0.0 0.0 0.0 21.2
10:20 0.0 0.0 0.0 21.5
09:20 0.0 0.0 0.0 21.7
08:20 0.0 0.0 0.0 21.9
07:20 0.0 0.0 0.0 22.1
06:20 0.0 0.0 0.0 22.3
05:20 0.0 0.0 0.0 22.5
04:20 0.0 0.0 0.0 22.7
03:20 0.0 0.0 0.0 22.9
02:20 0.0 0.0 0.0 23.2
01:20 0.0 0.0 0.0 23.4
00:20 0.0 0.0 0.0 23.6
23:20 0.0 0.0 0.0 23.8