Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/14 01:20
Pangalan ng observatory Toyama
Lokasyon 51-3, Oobara, Ato, Numata-cho
Latitude / Longitude 34.4817 / 132.355
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:20 1.0 8.0 102.0 187.3
00:20 2.0 9.0 94.0 181.0
23:20 1.0 8.0 85.0 173.7
22:20 1.0 11.0 77.0 167.4
21:20 2.0 7.0 66.0 157.9
20:20 1.0 8.0 59.0 152.4
19:20 1.0 5.0 51.0 145.9
18:20 0.0 8.0 46.0 142.2
17:20 1.0 12.0 38.0 135.6
16:20 1.0 3.0 26.0 124.8
15:20 0.0 1.0 23.0 123.0
14:20 0.0 2.0 22.0 123.2
13:20 0.0 2.0 20.0 122.4
12:20 1.0 2.0 18.0 121.6
11:20 0.0 1.0 16.0 120.7
10:20 0.0 1.0 15.0 120.9
09:20 0.0 1.0 14.0 121.1
08:20 0.0 3.0 13.0 121.2
07:20 0.0 1.0 10.0 119.4
06:20 0.0 1.0 9.0 119.5
05:20 0.0 0.0 8.0 119.7
04:20 1.0 1.0 8.0 120.8
03:20 1.0 4.0 7.0 121.0
02:20 0.0 1.0 3.0 118.2