Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/23 03:00
Pangalan ng observatory Ootani
Lokasyon 44-2, Kamiootani, Tada, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4286 / 132.1981
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:00 0.0 0.0 0.0 20.2
02:50 0.0 0.0 0.0 20.3
02:40 0.0 0.0 0.0 20.3
02:30 0.0 0.0 0.0 20.3
02:20 0.0 0.0 0.0 20.4
02:10 0.0 0.0 0.0 20.4
02:00 0.0 0.0 0.0 20.4
01:50 0.0 0.0 0.0 20.5
01:40 0.0 0.0 0.0 20.5
01:30 0.0 0.0 0.0 20.5
01:20 0.0 0.0 0.0 20.6
01:10 0.0 0.0 0.0 20.6
01:00 0.0 0.0 0.0 20.6
00:50 0.0 0.0 0.0 20.7
00:40 0.0 0.0 0.0 20.7
00:30 0.0 0.0 0.0 20.7
00:20 0.0 0.0 0.0 20.8
00:10 0.0 0.0 0.0 20.8
00:00 0.0 0.0 0.0 20.8
23:50 0.0 0.0 0.0 20.9
23:40 0.0 0.0 0.0 20.9
23:30 0.0 0.0 0.0 20.9
23:20 0.0 0.0 0.0 21.0
23:10 0.0 0.0 0.0 21.0