Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/16 12:20
Pangalan ng observatory Ootani
Lokasyon 44-2, Kamiootani, Tada, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4286 / 132.1981
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:20 0.0 0.0 1.0 4.4
12:10 0.0 0.0 1.0 4.4
12:00 0.0 0.0 1.0 4.4
11:50 0.0 0.0 1.0 4.4
11:40 0.0 0.0 1.0 4.4
11:30 0.0 0.0 1.0 4.4
11:20 0.0 0.0 1.0 4.4
11:10 0.0 0.0 1.0 4.4
11:00 0.0 0.0 1.0 4.4
10:50 0.0 0.0 1.0 4.4
10:40 0.0 0.0 1.0 4.4
10:30 0.0 0.0 1.0 4.4
10:20 0.0 0.0 1.0 4.4
10:10 0.0 1.0 1.0 4.5
10:00 0.0 1.0 1.0 4.5
09:50 0.0 1.0 1.0 4.5
09:40 0.0 1.0 1.0 4.5
09:30 0.0 1.0 1.0 4.5
09:20 1.0 1.0 1.0 4.5
09:10 0.0 0.0 0.0 3.5
09:00 0.0 0.0 0.0 3.5
08:50 0.0 0.0 0.0 3.5
08:40 0.0 0.0 0.0 3.5
08:30 0.0 0.0 0.0 3.5