Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 13:10
Pangalan ng observatory Ootani
Lokasyon 44-2, Kamiootani, Tada, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4286 / 132.1981
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:10 0.0 0.0 0.0 174.5
13:00 0.0 0.0 0.0 174.8
12:50 0.0 0.0 0.0 175.1
12:40 0.0 0.0 0.0 175.4
12:30 0.0 0.0 0.0 175.6
12:20 0.0 0.0 0.0 175.9
12:10 0.0 0.0 0.0 176.2
12:00 0.0 0.0 0.0 176.5
11:50 0.0 0.0 0.0 176.8
11:40 0.0 0.0 0.0 177.1
11:30 0.0 0.0 0.0 177.3
11:20 0.0 0.0 0.0 177.6
11:10 0.0 0.0 0.0 177.9
11:00 0.0 0.0 0.0 178.2
10:50 0.0 0.0 0.0 178.5
10:40 0.0 0.0 0.0 178.8
10:30 0.0 0.0 0.0 179.1
10:20 0.0 0.0 0.0 179.3
10:10 0.0 0.0 0.0 179.6
10:00 0.0 0.0 0.0 179.9
09:50 0.0 0.0 0.0 180.2
09:40 0.0 0.0 0.0 180.5
09:30 0.0 0.0 0.0 180.8
09:20 0.0 0.0 0.0 181.1