Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/25 00:50
Pangalan ng observatory Ootani
Lokasyon 44-2, Kamiootani, Tada, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4286 / 132.1981
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:50 0.0 0.0 0.0 14.1
00:40 0.0 0.0 0.0 14.1
00:30 0.0 0.0 0.0 14.1
00:20 0.0 0.0 0.0 14.2
00:10 0.0 0.0 0.0 14.2
00:00 0.0 0.0 0.0 14.2
23:50 0.0 0.0 0.0 14.2
23:40 0.0 0.0 0.0 14.3
23:30 0.0 0.0 0.0 14.3
23:20 0.0 0.0 0.0 14.3
23:10 0.0 0.0 0.0 14.3
23:00 0.0 0.0 0.0 14.4
22:50 0.0 0.0 0.0 14.4
22:40 0.0 0.0 0.0 14.4
22:30 0.0 0.0 0.0 14.4
22:20 0.0 0.0 0.0 14.4
22:10 0.0 0.0 0.0 14.5
22:00 0.0 0.0 0.0 14.5
21:50 0.0 0.0 0.0 14.5
21:40 0.0 0.0 0.0 14.5
21:30 0.0 0.0 0.0 14.6
21:20 0.0 0.0 0.0 14.6
21:10 0.0 0.0 0.0 14.6
21:00 0.0 0.0 0.0 14.6