Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/22 18:20
Pangalan ng observatory Ootani
Lokasyon 44-2, Kamiootani, Tada, Yuki-cho
Latitude / Longitude 34.4286 / 132.1981
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:20 1.0 2.0 78.0 75.6
18:10 0.0 2.0 77.0 74.7
18:00 0.0 2.0 77.0 74.9
17:50 0.0 3.0 77.0 75.0
17:40 1.0 4.0 77.0 75.1
17:30 0.0 4.0 76.0 74.2
17:20 1.0 4.0 76.0 74.3
17:10 0.0 4.0 75.0 73.5
17:00 1.0 6.0 75.0 73.6
16:50 1.0 5.0 74.0 72.7
16:40 1.0 5.0 73.0 71.8
16:30 0.0 4.0 72.0 70.9
16:20 1.0 5.0 72.0 71.0
16:10 2.0 6.0 71.0 70.2
16:00 0.0 5.0 69.0 68.3
15:50 1.0 6.0 69.0 68.4
15:40 0.0 6.0 68.0 67.5
15:30 1.0 7.0 68.0 67.6
15:20 2.0 6.0 67.0 66.7
15:10 1.0 6.0 65.0 64.8
15:00 1.0 6.0 64.0 63.9
14:50 1.0 7.0 63.0 63.0
14:40 1.0 8.0 62.0 62.1
14:30 0.0 9.0 61.0 61.2