Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/02 13:00
Pangalan ng observatory Suzuhari
Lokasyon 1567-4 Suzuhari tokitani, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5836 / 132.4697
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:00 0.0 0.0 0.0 41.4
12:50 0.0 0.0 0.0 41.5
12:40 0.0 0.0 0.0 41.6
12:30 0.0 0.0 0.0 41.6
12:20 0.0 0.0 0.0 41.7
12:10 0.0 0.0 0.0 41.8
12:00 0.0 0.0 0.0 41.8
11:50 0.0 0.0 0.0 41.9
11:40 0.0 0.0 0.0 42.0
11:30 0.0 0.0 0.0 42.0
11:20 0.0 0.0 0.0 42.1
11:10 0.0 0.0 0.0 42.2
11:00 0.0 0.0 0.0 42.2
10:50 0.0 0.0 0.0 42.3
10:40 0.0 0.0 0.0 42.4
10:30 0.0 0.0 0.0 42.4
10:20 0.0 0.0 0.0 42.5
10:10 0.0 0.0 0.0 42.6
10:00 0.0 0.0 0.0 42.6
09:50 0.0 0.0 0.0 42.7
09:40 0.0 0.0 0.0 42.8
09:30 0.0 0.0 0.0 42.9
09:20 0.0 0.0 0.0 42.9
09:10 0.0 0.0 0.0 43.0