Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/24 23:30
Pangalan ng observatory Suzuhari
Lokasyon 1567-4 Suzuhari tokitani, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5836 / 132.4697
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:30 0.0 0.0 0.0 14.5
22:30 0.0 0.0 0.0 14.7
21:30 0.0 0.0 0.0 14.8
20:30 0.0 0.0 0.0 14.9
19:30 0.0 0.0 0.0 15.1
18:30 0.0 0.0 0.0 15.2
17:30 0.0 0.0 0.0 15.4
16:30 0.0 0.0 0.0 15.5
15:30 0.0 0.0 5.0 15.7
14:30 0.0 0.0 5.0 15.8
13:30 0.0 0.0 5.0 16.0
12:30 0.0 0.0 5.0 16.1
11:30 0.0 0.0 5.0 16.3
10:30 0.0 0.0 5.0 16.5
09:30 0.0 1.0 5.0 16.6
08:30 0.0 1.0 4.0 15.8
07:30 0.0 1.0 3.0 14.9
06:30 0.0 1.0 2.0 14.1
05:30 0.0 1.0 1.0 13.2
04:30 0.0 0.0 0.0 12.3
03:30 0.0 0.0 0.0 12.4
02:30 0.0 0.0 0.0 12.6
01:30 0.0 0.0 0.0 12.7
00:30 0.0 0.0 0.0 12.8