Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/27 16:10
Pangalan ng observatory Oobayashi
Lokasyon 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5611 / 132.5567
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:10 0.0 0.0 0.0 10.0
16:00 0.0 0.0 0.0 10.0
15:50 0.0 0.0 0.0 10.0
15:40 0.0 0.0 0.0 10.0
15:30 0.0 0.0 0.0 10.1
15:20 0.0 0.0 0.0 10.1
15:10 - - - 10.1
15:00 - - - 10.1
14:50 - - - 10.1
14:40 - - - 10.1
14:30 - - - 10.2
14:20 - - - 10.2
14:10 - - - 10.2
14:00 - - - 10.2
13:50 - - - 10.2
13:40 - - - 10.2
13:30 - - - 10.3
13:20 - - - 10.3
13:10 - - - 10.3
13:00 - - - 10.3
12:50 - - - 10.3
12:40 - - - 10.3
12:30 - - - 10.3
12:20 - - - 10.4