Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/11 09:30
Pangalan ng observatory Oobayashi
Lokasyon 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5611 / 132.5567
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:30 0.0 0.0 101.0 167.2
09:20 0.0 0.0 101.0 167.5
09:10 0.0 0.0 101.0 167.8
09:00 0.0 0.0 101.0 168.0
08:50 0.0 0.0 101.0 168.3
08:40 0.0 0.0 101.0 168.6
08:30 0.0 0.0 101.0 168.8
08:20 0.0 0.0 101.0 169.1
08:10 0.0 0.0 101.0 169.4
08:00 0.0 0.0 101.0 169.6
07:50 0.0 0.0 101.0 169.9
07:40 0.0 0.0 101.0 170.2
07:30 0.0 0.0 101.0 170.5
07:20 0.0 0.0 101.0 170.7
07:10 0.0 0.0 101.0 171.0
07:00 0.0 0.0 101.0 171.3
06:50 0.0 0.0 101.0 171.6
06:40 0.0 0.0 101.0 171.8
06:30 0.0 0.0 101.0 172.1
06:20 0.0 0.0 101.0 172.4
06:10 0.0 0.0 101.0 172.7
06:00 0.0 0.0 101.0 172.9
05:50 0.0 0.0 101.0 173.2
05:40 0.0 0.0 101.0 173.5