Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/22 04:50
Pangalan ng observatory Oobayashi
Lokasyon 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5611 / 132.5567
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:50 0.0 0.0 0.0 6.1
04:40 0.0 0.0 0.0 6.1
04:30 0.0 0.0 0.0 6.1
04:20 0.0 0.0 0.0 6.1
04:10 0.0 0.0 0.0 6.1
04:00 0.0 0.0 0.0 6.1
03:50 0.0 0.0 0.0 6.1
03:40 0.0 0.0 0.0 6.2
03:30 0.0 0.0 0.0 6.2
03:20 0.0 0.0 0.0 6.2
03:10 0.0 0.0 0.0 6.2
03:00 0.0 0.0 0.0 6.2
02:50 0.0 0.0 0.0 6.2
02:40 0.0 0.0 0.0 6.2
02:30 0.0 0.0 0.0 6.2
02:20 0.0 0.0 0.0 6.2
02:10 0.0 0.0 0.0 6.2
02:00 0.0 0.0 0.0 6.3
01:50 0.0 0.0 0.0 6.3
01:40 0.0 0.0 0.0 6.3
01:30 0.0 0.0 0.0 6.3
01:20 0.0 0.0 0.0 6.3
01:10 0.0 0.0 0.0 6.3
01:00 0.0 0.0 0.0 6.3