Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/13 22:40
Pangalan ng observatory Oobayashi
Lokasyon 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5611 / 132.5567
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:40 - - - -
22:30 0.0 0.0 0.0 0.7
22:20 0.0 0.0 0.0 0.7
22:10 0.0 0.0 0.0 0.7
22:00 0.0 0.0 0.0 0.7
21:50 0.0 0.0 0.0 0.7
21:40 0.0 0.0 0.0 0.7
21:30 0.0 0.0 0.0 0.7
21:20 0.0 0.0 0.0 0.7
21:10 0.0 0.0 0.0 0.7
21:00 0.0 0.0 0.0 0.7
20:50 0.0 0.0 0.0 0.7
20:40 0.0 0.0 0.0 0.7
20:30 0.0 0.0 0.0 0.7
20:20 0.0 0.0 0.0 0.7
20:10 0.0 0.0 0.0 0.7
20:00 0.0 0.0 0.0 0.7
19:50 0.0 0.0 0.0 0.7
19:40 0.0 0.0 0.0 0.7
19:30 0.0 0.0 0.0 0.7
19:20 0.0 0.0 0.0 0.7
19:10 0.0 0.0 0.0 0.7
19:00 0.0 0.0 0.0 0.7
18:50 0.0 0.0 0.0 0.7