Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/19 11:10
Pangalan ng observatory Oobayashi
Lokasyon 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5611 / 132.5567
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
11:10 0.0 0.0 0.0 12.8
11:00 0.0 0.0 0.0 12.8
10:50 0.0 0.0 0.0 12.8
10:40 0.0 0.0 0.0 12.8
10:30 0.0 0.0 0.0 12.9
10:20 0.0 0.0 0.0 12.9
10:10 0.0 0.0 0.0 12.9
10:00 0.0 0.0 0.0 12.9
09:50 0.0 0.0 0.0 12.9
09:40 0.0 0.0 0.0 13.0
09:30 0.0 0.0 0.0 13.0
09:20 0.0 0.0 0.0 13.0
09:10 0.0 0.0 0.0 13.0
09:00 0.0 0.0 0.0 13.1
08:50 0.0 0.0 0.0 13.1
08:40 0.0 0.0 0.0 13.1
08:30 - - - 13.1
08:20 0.0 0.0 0.0 13.1
08:10 0.0 0.0 0.0 13.1
08:00 0.0 0.0 0.0 13.2
07:50 0.0 0.0 0.0 13.2
07:40 0.0 0.0 0.0 13.2
07:30 0.0 0.0 0.0 13.2
07:20 0.0 0.0 0.0 13.2