Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:40
Pangalan ng observatory Oobayashi
Lokasyon 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5611 / 132.5567
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:40 0.0 0.0 1.0 178.8
14:30 0.0 0.0 1.0 179.0
14:20 0.0 0.0 1.0 179.3
14:10 0.0 0.0 1.0 179.6
14:00 0.0 0.0 1.0 179.9
13:50 0.0 0.0 1.0 180.2
13:40 0.0 0.0 1.0 180.5
13:30 0.0 0.0 1.0 180.8
13:20 0.0 0.0 1.0 181.1
13:10 0.0 0.0 1.0 181.4
13:00 0.0 0.0 1.0 181.7
12:50 0.0 0.0 1.0 181.9
12:40 0.0 0.0 1.0 182.2
12:30 0.0 0.0 1.0 182.5
12:20 0.0 0.0 1.0 182.8
12:10 0.0 0.0 1.0 183.1
12:00 0.0 0.0 1.0 183.4
11:50 0.0 0.0 1.0 183.7
11:40 0.0 0.0 1.0 184.0
11:30 0.0 0.0 1.0 184.3
11:20 0.0 0.0 1.0 184.6
11:10 0.0 0.0 1.0 184.9
11:00 0.0 0.0 1.0 185.2
10:50 0.0 0.0 1.0 185.5