Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:20
Pangalan ng observatory Oobayashi
Lokasyon 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5611 / 132.5567
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:20 0.0 0.0 1.0 179.3
13:20 0.0 0.0 1.0 181.1
12:20 0.0 0.0 1.0 182.8
11:20 0.0 0.0 1.0 184.6
10:20 0.0 0.0 1.0 186.4
09:20 0.0 1.0 1.0 188.2
08:20 0.0 0.0 0.0 189.0
07:20 0.0 0.0 0.0 190.8
06:20 0.0 0.0 0.0 192.7
05:20 0.0 0.0 0.0 194.5
04:20 0.0 0.0 0.0 196.4
03:20 0.0 0.0 0.0 198.3
02:20 0.0 0.0 0.0 200.2
01:20 0.0 0.0 0.0 202.2
00:20 0.0 0.0 0.0 204.1
23:20 0.0 0.0 0.0 206.1
22:20 0.0 0.0 0.0 208.1
21:20 0.0 0.0 0.0 210.1
20:20 0.0 0.0 0.0 212.1
19:20 0.0 0.0 1.0 214.2
18:20 0.0 0.0 1.0 216.3
17:20 0.0 0.0 1.0 218.4
16:20 0.0 0.0 1.0 220.5
15:20 0.0 0.0 1.0 222.6