Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 03:50
Pangalan ng observatory Oobayashi
Lokasyon 2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5611 / 132.5567
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:50 - - - -
02:50 0.0 0.0 0.0 7.0
01:50 0.0 0.0 0.0 7.0
00:50 0.0 0.0 0.0 7.1
23:50 0.0 0.0 0.0 7.2
22:50 0.0 0.0 0.0 7.3
21:50 0.0 0.0 0.0 7.3
20:50 0.0 0.0 0.0 7.4
19:50 0.0 0.0 0.0 7.5
18:50 0.0 0.0 0.0 7.5
17:50 0.0 0.0 0.0 7.6
16:50 0.0 0.0 0.0 7.7
15:50 0.0 0.0 0.0 7.8
14:50 0.0 0.0 0.0 7.8
13:50 0.0 0.0 0.0 7.9
12:50 0.0 0.0 0.0 8.0
11:50 0.0 0.0 0.0 8.1
10:50 0.0 0.0 0.0 8.1
09:50 0.0 0.0 0.0 8.2
08:50 0.0 0.0 0.0 8.3
07:50 0.0 0.0 0.0 8.4
06:50 0.0 0.0 0.0 8.5
05:50 0.0 0.0 0.0 8.5
04:50 0.0 0.0 0.0 8.6