Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/21 12:00
Pangalan ng observatory Nabara
Lokasyon 477, Mushin, Nabara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5517 / 132.5147
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:00 0.0 0.0 0.0 1.2
11:50 0.0 0.0 0.0 1.2
11:40 0.0 0.0 0.0 1.2
11:30 0.0 0.0 0.0 1.2
11:20 0.0 0.0 0.0 1.2
11:10 0.0 0.0 0.0 1.2
11:00 0.0 0.0 0.0 1.2
10:50 0.0 0.0 0.0 1.2
10:40 0.0 0.0 0.0 1.2
10:30 0.0 0.0 0.0 1.2
10:20 0.0 0.0 0.0 1.2
10:10 0.0 0.0 0.0 1.2
10:00 0.0 0.0 0.0 1.2
09:50 0.0 0.0 0.0 1.2
09:40 0.0 0.0 0.0 1.2
09:30 0.0 0.0 0.0 1.2
09:20 0.0 0.0 0.0 1.2
09:10 0.0 0.0 0.0 1.2
09:00 0.0 0.0 0.0 1.2
08:50 0.0 0.0 0.0 1.2
08:40 0.0 0.0 0.0 1.2
08:30 0.0 0.0 0.0 1.2
08:20 0.0 0.0 0.0 1.2
08:10 0.0 0.0 0.0 1.2