Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 01:30
Pangalan ng observatory Nabara
Lokasyon 477, Mushin, Nabara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5517 / 132.5147
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:30 0.0 1.0 42.0 55.1
01:20 0.0 1.0 42.0 55.2
01:10 0.0 1.0 42.0 55.3
01:00 0.0 1.0 42.0 55.4
00:50 0.0 1.0 42.0 55.5
00:40 1.0 1.0 42.0 55.6
00:30 0.0 1.0 41.0 54.7
00:20 0.0 1.0 41.0 54.8
00:10 0.0 2.0 41.0 54.8
00:00 0.0 2.0 41.0 54.9
23:50 0.0 2.0 41.0 55.0
23:40 1.0 2.0 41.0 55.1
23:30 0.0 1.0 40.0 54.2
23:20 1.0 1.0 40.0 54.3
23:10 0.0 0.0 39.0 53.4
23:00 0.0 0.0 39.0 53.5
22:50 0.0 0.0 39.0 53.5
22:40 0.0 0.0 39.0 53.6
22:30 0.0 0.0 39.0 53.7
22:20 0.0 0.0 39.0 53.8
22:10 0.0 0.0 39.0 53.9
22:00 0.0 0.0 39.0 54.0
21:50 0.0 0.0 39.0 54.1
21:40 0.0 0.0 39.0 54.1