Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/06/03 03:10
Pangalan ng observatory Nabara
Lokasyon 477, Mushin, Nabara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5517 / 132.5147
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:10 0.0 0.0 0.0 7.2
03:00 0.0 0.0 0.0 7.2
02:50 0.0 0.0 0.0 7.2
02:40 0.0 0.0 0.0 7.2
02:30 0.0 0.0 0.0 7.3
02:20 0.0 0.0 0.0 7.3
02:10 0.0 0.0 0.0 7.3
02:00 0.0 0.0 0.0 7.3
01:50 0.0 0.0 0.0 7.3
01:40 0.0 0.0 0.0 7.3
01:30 0.0 0.0 0.0 7.3
01:20 0.0 0.0 0.0 7.3
01:10 0.0 0.0 0.0 7.3
01:00 0.0 0.0 0.0 7.4
00:50 0.0 0.0 0.0 7.4
00:40 0.0 0.0 0.0 7.4
00:30 0.0 0.0 0.0 7.4
00:20 0.0 0.0 0.0 7.4
00:10 0.0 0.0 0.0 7.4
00:00 0.0 0.0 0.0 7.4
23:50 0.0 0.0 0.0 7.4
23:40 0.0 0.0 0.0 7.5
23:30 0.0 0.0 0.0 7.5
23:20 0.0 0.0 0.0 7.5