Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/21 20:40
Pangalan ng observatory Nabara
Lokasyon 477, Mushin, Nabara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5517 / 132.5147
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:40 0.0 0.0 0.0 8.2
20:30 0.0 0.0 0.0 8.2
20:20 0.0 0.0 0.0 8.2
20:10 0.0 0.0 0.0 8.3
20:00 0.0 0.0 0.0 8.3
19:50 0.0 0.0 0.0 8.3
19:40 0.0 0.0 0.0 8.3
19:30 0.0 0.0 0.0 8.3
19:20 0.0 0.0 0.0 8.3
19:10 0.0 0.0 0.0 8.3
19:00 0.0 0.0 0.0 8.3
18:50 0.0 0.0 0.0 8.4
18:40 0.0 0.0 0.0 8.4
18:30 0.0 0.0 0.0 8.4
18:20 0.0 0.0 0.0 8.4
18:10 0.0 0.0 0.0 8.4
18:00 0.0 0.0 0.0 8.4
17:50 0.0 0.0 0.0 8.4
17:40 0.0 0.0 0.0 8.5
17:30 0.0 0.0 0.0 8.5
17:20 0.0 0.0 0.0 8.5
17:10 0.0 0.0 0.0 8.5
17:00 0.0 0.0 0.0 8.5
16:50 0.0 0.0 0.0 8.5