Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/28 16:50
Pangalan ng observatory Nabara
Lokasyon 477, Mushin, Nabara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5517 / 132.5147
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:50 0.0 0.0 0.0 16.7
15:50 0.0 0.0 0.0 16.9
14:50 0.0 0.0 0.0 17.1
13:50 0.0 0.0 0.0 17.2
12:50 0.0 0.0 0.0 17.4
11:50 0.0 0.0 0.0 17.6
10:50 0.0 0.0 0.0 17.7
09:50 0.0 0.0 0.0 17.9
08:50 0.0 0.0 0.0 18.1
07:50 0.0 0.0 0.0 18.3
06:50 0.0 0.0 0.0 18.4
05:50 0.0 0.0 0.0 18.6
04:50 0.0 0.0 0.0 18.8
03:50 0.0 0.0 0.0 19.0
02:50 0.0 0.0 0.0 19.2
01:50 0.0 0.0 0.0 19.4
00:50 0.0 0.0 0.0 19.5
23:50 0.0 0.0 0.0 19.7
22:50 0.0 0.0 0.0 19.9
21:50 0.0 0.0 0.0 20.1
20:50 0.0 0.0 0.0 20.3
19:50 0.0 0.0 0.0 20.5
18:50 0.0 0.0 0.0 20.7
17:50 0.0 0.0 0.0 20.9