Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 21:20
Pangalan ng observatory Nabara
Lokasyon 477, Mushin, Nabara, Kabe-cho
Latitude / Longitude 34.5517 / 132.5147
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:20 0.0 0.0 0.0 14.3
20:20 0.0 0.0 0.0 14.5
19:20 0.0 0.0 0.0 14.6
18:20 0.0 0.0 0.0 14.7
17:20 0.0 0.0 0.0 14.9
16:20 0.0 0.0 0.0 15.0
15:20 0.0 0.0 0.0 15.2
14:20 0.0 0.0 9.0 15.3
13:20 0.0 0.0 9.0 15.5
12:20 0.0 0.0 9.0 15.6
11:20 - - - 15.8
10:20 - 0.0 - 15.9
09:20 0.0 1.0 9.0 16.1
08:20 0.0 2.0 8.0 15.2
07:20 0.0 4.0 6.0 13.4
06:20 0.0 2.0 2.0 9.5
05:20 0.0 0.0 0.0 7.6
04:20 0.0 0.0 0.0 7.6
03:20 0.0 0.0 0.0 7.7
02:20 0.0 0.0 0.0 7.8
01:20 0.0 0.0 0.0 7.9
00:20 0.0 0.0 0.0 7.9
23:20 0.0 0.0 0.0 8.0
22:20 0.0 0.0 0.0 8.1