Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 01:20
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:20 0.0 0.0 3.0 66.5
01:10 - 1.0 3.0 66.6
01:00 - - - 66.7
00:50 0.0 1.0 3.0 66.8
00:40 0.0 2.0 3.0 66.9
00:30 0.0 2.0 3.0 67.0
00:20 1.0 3.0 3.0 67.1
00:10 0.0 2.0 2.0 66.2
00:00 0.0 2.0 2.0 66.3
23:50 1.0 2.0 2.0 66.5
23:40 0.0 1.0 1.0 65.6
23:30 1.0 1.0 1.0 65.7
23:20 0.0 0.0 0.0 64.8
23:10 0.0 0.0 0.0 64.9
23:00 0.0 0.0 0.0 65.0
22:50 0.0 0.0 0.0 65.1
22:40 0.0 0.0 0.0 65.2
22:30 0.0 0.0 0.0 65.3
22:20 0.0 0.0 0.0 65.4
22:10 0.0 0.0 0.0 65.5
22:00 0.0 0.0 0.0 65.6
21:50 0.0 0.0 0.0 65.7
21:40 - 0.0 0.0 65.8
21:30 - 0.0 - 65.9