Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/04 00:40
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:40 0.0 1.0 11.0 40.5
00:30 1.0 1.0 11.0 40.6
00:20 0.0 0.0 10.0 39.6
00:10 0.0 0.0 10.0 39.7
00:00 0.0 0.0 10.0 39.8
23:50 0.0 0.0 10.0 39.8
23:40 0.0 1.0 10.0 39.9
23:30 0.0 1.0 10.0 40.0
23:20 0.0 1.0 10.0 40.0
23:10 0.0 1.0 10.0 40.1
23:00 0.0 1.0 10.0 40.2
22:50 1.0 1.0 10.0 40.2
22:40 0.0 0.0 9.0 39.3
22:30 0.0 0.0 9.0 39.3
22:20 0.0 0.0 9.0 39.4
22:10 0.0 0.0 9.0 39.5
22:00 0.0 0.0 9.0 39.5
21:50 0.0 0.0 9.0 39.6
21:40 0.0 0.0 9.0 39.7
21:30 0.0 0.0 9.0 39.7
21:20 0.0 0.0 9.0 39.8
21:10 0.0 0.0 9.0 39.9
21:00 0.0 0.0 9.0 39.9
20:50 0.0 0.0 9.0 40.0