Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/14 16:20
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:20 - - - 0.7
16:10 - - - 0.7
16:00 - - - 0.7
15:50 - - - 0.7
15:40 - - - 0.7
15:30 - - - 0.7
15:20 - - - 0.7
15:10 - - - 0.7
15:00 - - - 0.7
14:50 - - - 0.7
14:40 - - - 0.7
14:30 - - - 0.7
14:20 - - - 0.7
14:10 - - - 0.7
14:00 - - - 0.7
13:50 - - - 0.7
13:40 - - - 0.7
13:30 - - - 0.7
13:20 - - - 0.7
13:10 - - - 0.7
13:00 - - - 0.7
12:50 - - - 0.7
12:40 - - - 0.7
12:30 - - - 0.7