Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/22 14:20
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:20 0.0 0.0 0.0 23.9
14:10 0.0 0.0 0.0 23.9
14:00 0.0 0.0 0.0 24.0
13:50 0.0 0.0 0.0 24.0
13:40 0.0 0.0 0.0 24.1
13:30 0.0 0.0 0.0 24.1
13:20 0.0 0.0 0.0 24.1
13:10 0.0 0.0 0.0 24.2
13:00 0.0 0.0 0.0 24.2
12:50 0.0 0.0 0.0 24.2
12:40 0.0 0.0 0.0 24.3
12:30 0.0 0.0 0.0 24.3
12:20 0.0 0.0 0.0 24.4
12:10 0.0 0.0 0.0 24.4
12:00 0.0 0.0 0.0 24.4
11:50 0.0 0.0 0.0 24.5
11:40 0.0 0.0 0.0 24.5
11:30 0.0 0.0 0.0 24.6
11:20 0.0 0.0 0.0 24.6
11:10 0.0 0.0 0.0 24.6
11:00 0.0 0.0 0.0 24.7
10:50 0.0 0.0 0.0 24.7
10:40 0.0 0.0 0.0 24.8
10:30 0.0 0.0 0.0 24.8