Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/19 11:10
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
11:10 0.0 0.0 0.0 9.1
11:00 0.0 0.0 0.0 9.2
10:50 0.0 0.0 0.0 9.2
10:40 0.0 0.0 0.0 9.2
10:30 0.0 0.0 0.0 9.2
10:20 0.0 0.0 0.0 9.2
10:10 0.0 0.0 0.0 9.2
10:00 0.0 0.0 0.0 9.2
09:50 0.0 0.0 0.0 9.3
09:40 0.0 0.0 0.0 9.3
09:30 0.0 0.0 0.0 9.3
09:20 0.0 0.0 0.0 9.3
09:10 0.0 0.0 0.0 9.3
09:00 0.0 0.0 0.0 9.3
08:50 0.0 0.0 0.0 9.3
08:40 0.0 0.0 0.0 9.4
08:30 - - - 9.4
08:20 0.0 0.0 0.0 9.4
08:10 0.0 0.0 0.0 9.4
08:00 0.0 0.0 0.0 9.4
07:50 0.0 0.0 0.0 9.4
07:40 0.0 0.0 0.0 9.4
07:30 0.0 0.0 0.0 9.5
07:20 0.0 0.0 0.0 9.5