Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/12 06:10
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:10 0.0 0.0 0.0 1.2
06:00 0.0 0.0 0.0 1.2
05:50 0.0 0.0 0.0 1.2
05:40 0.0 0.0 0.0 1.2
05:30 0.0 0.0 0.0 1.2
05:20 0.0 0.0 0.0 1.2
05:10 0.0 0.0 0.0 1.2
05:00 0.0 0.0 0.0 1.2
04:50 0.0 0.0 0.0 1.2
04:40 0.0 0.0 0.0 1.2
04:30 0.0 0.0 0.0 1.2
04:20 0.0 0.0 0.0 1.2
04:10 0.0 0.0 0.0 1.2
04:00 0.0 0.0 0.0 1.2
03:50 0.0 0.0 0.0 1.2
03:40 0.0 0.0 0.0 1.2
03:30 0.0 0.0 0.0 1.2
03:20 0.0 0.0 0.0 1.2
03:10 0.0 0.0 0.0 1.2
03:00 0.0 0.0 0.0 1.2
02:50 0.0 0.0 0.0 1.2
02:40 0.0 0.0 0.0 1.2
02:30 0.0 0.0 0.0 1.2
02:20 0.0 0.0 0.0 1.2