Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/26 16:00
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:00 - - - 20.5
15:00 - - - 20.7
14:00 0.0 0.0 20.0 20.9
13:00 0.0 1.0 20.0 21.1
12:00 0.0 3.0 19.0 20.4
11:00 0.0 1.0 16.0 17.5
10:00 0.0 1.0 15.0 16.7
09:00 0.0 1.0 14.0 15.9
08:00 1.0 2.0 13.0 15.0
07:00 1.0 2.0 11.0 13.1
06:00 1.0 2.0 9.0 11.3
05:00 0.0 3.0 7.0 9.3
04:00 1.0 4.0 4.0 6.4
03:00 0.0 0.0 0.0 2.5
02:00 0.0 0.0 0.0 2.5
01:00 0.0 0.0 0.0 2.5
00:00 0.0 0.0 0.0 2.5
23:00 0.0 0.0 0.0 2.6
22:00 0.0 0.0 0.0 2.6
21:00 0.0 0.0 0.0 2.6
20:00 0.0 0.0 0.0 2.6
19:00 0.0 0.0 0.0 2.7
18:00 0.0 0.0 0.0 2.7
17:00 0.0 0.0 0.0 2.7