Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/30 04:30
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
04:30 0.0 0.0 0.0 13.8
03:30 0.0 0.0 0.0 13.9
02:30 0.0 0.0 0.0 14.0
01:30 0.0 0.0 0.0 14.2
00:30 0.0 0.0 0.0 14.3
23:30 0.0 0.0 0.0 14.4
22:30 0.0 0.0 0.0 14.6
21:30 0.0 0.0 0.0 14.7
20:30 0.0 0.0 0.0 14.9
19:30 0.0 0.0 0.0 15.0
18:30 0.0 0.0 0.0 15.2
17:30 0.0 0.0 0.0 15.3
16:30 0.0 0.0 0.0 15.4
15:30 0.0 0.0 0.0 15.6
14:30 0.0 0.0 0.0 15.7
13:30 0.0 0.0 0.0 15.9
12:30 0.0 0.0 0.0 16.1
11:30 0.0 0.0 0.0 16.2
10:30 0.0 0.0 0.0 16.4
09:30 0.0 0.0 0.0 16.5
08:30 0.0 0.0 0.0 16.7
07:30 0.0 0.0 0.0 16.8
06:30 0.0 0.0 0.0 17.0
05:30 0.0 0.0 0.0 17.2