Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/10/21 16:40
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:40 0.0 0.0 0.0 2.7
15:40 0.0 0.0 0.0 2.7
14:40 0.0 0.0 0.0 2.7
13:40 0.0 0.0 0.0 2.8
12:40 0.0 0.0 0.0 2.8
11:40 0.0 0.0 0.0 2.8
10:40 0.0 0.0 0.0 2.8
09:40 0.0 0.0 0.0 2.9
08:40 0.0 0.0 0.0 2.9
07:40 0.0 0.0 0.0 2.9
06:40 0.0 0.0 0.0 3.0
05:40 0.0 0.0 0.0 3.0
04:40 0.0 0.0 0.0 3.0
03:40 0.0 0.0 0.0 3.0
02:40 0.0 0.0 0.0 3.1
01:40 0.0 0.0 0.0 3.1
00:40 0.0 0.0 0.0 3.1
23:40 0.0 0.0 0.0 3.2
22:40 0.0 0.0 0.0 3.2
21:40 0.0 0.0 0.0 3.2
20:40 0.0 0.0 0.0 3.3
19:40 0.0 0.0 0.0 3.3
18:40 0.0 0.0 0.0 3.3
17:40 0.0 0.0 0.0 3.4