Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/22 02:00
Pangalan ng observatory Karuga
Lokasyon 660-1, Nakayama, Karuga-cho
Latitude / Longitude 34.4858 / 132.5814
Sakop Hiroshima Prefecture Forest Conservation
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:00 0.0 0.0 0.0 0.3
01:00 0.0 0.0 0.0 0.3
00:00 0.0 0.0 0.0 0.3
23:00 0.0 0.0 0.0 0.3
22:00 0.0 0.0 0.0 0.3
21:00 0.0 0.0 0.0 0.3
20:00 0.0 0.0 0.0 0.3
19:00 0.0 0.0 0.0 0.3
18:00 0.0 0.0 0.0 0.3
17:00 0.0 0.0 0.0 0.3
16:00 0.0 0.0 0.0 0.3
15:00 0.0 0.0 0.0 0.3
14:00 0.0 0.0 0.0 0.3
13:00 0.0 0.0 0.0 0.3
12:00 0.0 0.0 0.0 0.3
11:00 0.0 0.0 0.0 0.3
10:00 0.0 0.0 0.0 0.3
09:00 0.0 0.0 0.0 0.3
08:00 0.0 0.0 0.0 0.3
07:00 0.0 0.0 0.0 0.3
06:00 0.0 0.0 0.0 0.3
05:00 0.0 0.0 0.0 0.3
04:00 0.0 0.0 0.0 0.3
03:00 0.0 0.0 0.0 0.4