Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/18 03:50
Pangalan ng observatory Takase
Lokasyon 5-31-1, Yagi
Latitude / Longitude 34.4803 / 132.4997
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:50 0.0 0.0 0.0 1.3
03:40 0.0 0.0 0.0 1.3
03:30 0.0 0.0 0.0 1.3
03:20 0.0 0.0 0.0 1.3
03:10 0.0 0.0 0.0 1.3
03:00 0.0 0.0 0.0 1.3
02:50 0.0 0.0 0.0 1.3
02:40 0.0 0.0 0.0 1.3
02:30 0.0 0.0 0.0 1.3
02:20 0.0 0.0 0.0 1.3
02:10 0.0 0.0 0.0 1.3
02:00 0.0 0.0 0.0 1.3
01:50 0.0 0.0 0.0 1.3
01:40 0.0 0.0 0.0 1.3
01:30 0.0 0.0 0.0 1.3
01:20 0.0 0.0 0.0 1.4
01:10 0.0 0.0 0.0 1.4
01:00 0.0 0.0 0.0 1.4
00:50 0.0 0.0 0.0 1.4
00:40 0.0 0.0 0.0 1.4
00:30 0.0 0.0 0.0 1.4
00:20 0.0 0.0 0.0 1.4
00:10 0.0 0.0 0.0 1.4
00:00 0.0 0.0 0.0 1.4