Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/17 17:20
Pangalan ng observatory Takase
Lokasyon 5-31-1, Yagi
Latitude / Longitude 34.4803 / 132.4997
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:20 0.0 0.0 13.0 23.3
17:10 0.0 0.0 13.0 23.3
17:00 0.0 0.0 13.0 23.4
16:50 0.0 0.0 13.0 23.4
16:40 0.0 0.0 13.0 23.4
16:30 0.0 0.0 13.0 23.5
16:20 0.0 0.0 13.0 23.5
16:10 0.0 0.0 13.0 23.6
16:00 0.0 0.0 13.0 23.6
15:50 0.0 0.0 13.0 23.6
15:40 0.0 0.0 13.0 23.7
15:30 0.0 0.0 13.0 23.7
15:20 0.0 0.0 13.0 23.7
15:10 0.0 0.0 13.0 23.8
15:00 0.0 0.0 13.0 23.8
14:50 0.0 0.0 13.0 23.9
14:40 0.0 0.0 13.0 23.9
14:30 0.0 0.0 13.0 23.9
14:20 0.0 0.0 13.0 24.0
14:10 0.0 0.0 13.0 24.0
14:00 0.0 0.0 13.0 24.1
13:50 0.0 0.0 13.0 24.1
13:40 0.0 0.0 13.0 24.1
13:30 0.0 0.0 13.0 24.2