Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 16:30
Pangalan ng observatory Takase
Lokasyon 5-31-1, Yagi
Latitude / Longitude 34.4803 / 132.4997
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:30 - - - -
16:20 0.0 0.0 0.0 84.0
16:10 0.0 0.0 0.0 84.1
16:00 0.0 0.0 0.0 84.2
15:50 0.0 0.0 0.0 84.4
15:40 0.0 0.0 0.0 84.5
15:30 0.0 0.0 0.0 84.6
15:20 0.0 0.0 0.0 84.8
15:10 0.0 0.0 0.0 84.9
15:00 0.0 0.0 0.0 85.0
14:50 0.0 0.0 0.0 85.2
14:40 0.0 0.0 0.0 85.3
14:30 0.0 0.0 0.0 85.4
14:20 0.0 0.0 0.0 85.6
14:10 0.0 0.0 0.0 85.7
14:00 0.0 0.0 0.0 85.9
13:50 0.0 0.0 0.0 86.0
13:40 0.0 0.0 0.0 86.1
13:30 0.0 0.0 0.0 86.3
13:20 0.0 0.0 0.0 86.4
13:10 0.0 0.0 0.0 86.6
13:00 0.0 0.0 0.0 86.7
12:50 0.0 0.0 0.0 86.8
12:40 0.0 0.0 0.0 87.0