Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/27 17:00
Pangalan ng observatory Takase
Lokasyon 5-31-1, Yagi
Latitude / Longitude 34.4803 / 132.4997
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:00 0.0 0.0 0.0 9.0
16:50 0.0 0.0 0.0 9.0
16:40 0.0 0.0 0.0 9.1
16:30 0.0 0.0 0.0 9.1
16:20 0.0 0.0 0.0 9.1
16:10 0.0 0.0 0.0 9.1
16:00 0.0 0.0 0.0 9.1
15:50 0.0 0.0 0.0 9.1
15:40 0.0 0.0 0.0 9.1
15:30 0.0 0.0 0.0 9.2
15:20 0.0 0.0 0.0 9.2
15:10 0.0 0.0 0.0 9.2
15:00 0.0 0.0 0.0 9.2
14:50 0.0 0.0 0.0 9.2
14:40 0.0 0.0 0.0 9.2
14:30 0.0 0.0 0.0 9.2
14:20 0.0 0.0 0.0 9.3
14:10 0.0 0.0 0.0 9.3
14:00 0.0 0.0 0.0 9.3
13:50 0.0 0.0 0.0 9.3
13:40 0.0 0.0 0.0 9.3
13:30 0.0 0.0 0.0 9.3
13:20 0.0 0.0 0.0 9.3
13:10 0.0 0.0 0.0 9.4