Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/12 21:30
Pangalan ng observatory Takase
Lokasyon 5-31-1, Yagi
Latitude / Longitude 34.4803 / 132.4997
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:30 0.0 0.0 0.0 149.4
21:20 0.0 0.0 0.0 149.6
21:10 0.0 0.0 0.0 149.9
21:00 0.0 0.0 0.0 150.1
20:50 0.0 0.0 0.0 150.3
20:40 0.0 0.0 0.0 150.6
20:30 0.0 0.0 0.0 150.8
20:20 0.0 0.0 0.0 151.1
20:10 0.0 0.0 0.0 151.3
20:00 0.0 0.0 0.0 151.5
19:50 0.0 0.0 0.0 151.8
19:40 0.0 0.0 0.0 152.0
19:30 0.0 0.0 0.0 152.3
19:20 0.0 0.0 0.0 152.5
19:10 0.0 0.0 0.0 152.8
19:00 0.0 0.0 0.0 153.0
18:50 0.0 0.0 0.0 153.3
18:40 0.0 0.0 0.0 153.5
18:30 0.0 0.0 0.0 153.7
18:20 0.0 0.0 0.0 154.0
18:10 0.0 0.0 0.0 154.2
18:00 0.0 0.0 0.0 154.5
17:50 0.0 0.0 0.0 154.7
17:40 0.0 0.0 0.0 155.0