Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/02 16:20
Pangalan ng observatory Takase
Lokasyon 5-31-1, Yagi
Latitude / Longitude 34.4803 / 132.4997
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:20 - - - 42.8
16:10 - - - 42.9
16:00 - - - 42.9
15:50 - - - 43.0
15:40 - - - 43.1
15:30 - - - 43.1
15:20 - - - 43.2
15:10 - - - 43.3
15:00 - - - 43.3
14:50 - - - 43.4
14:40 - - - 43.5
14:30 - - - 43.6
14:20 - - - 43.6
14:10 - - - 43.7
14:00 - - - 43.8
13:50 - - - 43.8
13:40 - - - 43.9
13:30 - - - 44.0
13:20 - - - 44.0
13:10 - - - 44.1
13:00 - - - 44.2
12:50 - - - 44.3
12:40 - - - 44.3
12:30 - - - 44.4