Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/12/01 23:50
Pangalan ng observatory Takase
Lokasyon 5-31-1, Yagi
Latitude / Longitude 34.4803 / 132.4997
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:50 0.0 0.0 0.0 27.0
23:40 0.0 0.0 0.0 27.1
23:30 0.0 0.0 0.0 27.1
23:20 0.0 0.0 0.0 27.1
23:10 0.0 0.0 0.0 27.2
23:00 0.0 0.0 0.0 27.2
22:50 0.0 0.0 0.0 27.3
22:40 0.0 0.0 0.0 27.3
22:30 0.0 0.0 0.0 27.4
22:20 0.0 0.0 0.0 27.4
22:10 0.0 0.0 0.0 27.5
22:00 0.0 0.0 0.0 27.5
21:50 0.0 0.0 0.0 27.5
21:40 0.0 0.0 0.0 27.6
21:30 0.0 0.0 0.0 27.6
21:20 0.0 0.0 0.0 27.7
21:10 0.0 0.0 0.0 27.7
21:00 0.0 0.0 0.0 27.8
20:50 0.0 0.0 0.0 27.8
20:40 0.0 0.0 0.0 27.9
20:30 0.0 0.0 0.0 27.9
20:20 0.0 0.0 0.0 27.9
20:10 0.0 0.0 0.0 28.0
20:00 0.0 0.0 0.0 28.0