Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:40
Pangalan ng observatory Takase
Lokasyon 5-31-1, Yagi
Latitude / Longitude 34.4803 / 132.4997
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:40 0.0 1.0 4.0 186.7
13:40 0.0 3.0 3.0 187.5
12:40 0.0 0.0 0.0 186.3
11:40 0.0 0.0 0.0 188.1
10:40 0.0 0.0 0.0 189.9
09:40 0.0 0.0 0.0 191.8
08:40 0.0 0.0 0.0 193.6
07:40 0.0 0.0 0.0 195.5
06:40 0.0 0.0 0.0 197.4
05:40 0.0 0.0 0.0 199.3
04:40 0.0 0.0 0.0 201.2
03:40 0.0 0.0 0.0 203.2
02:40 0.0 0.0 0.0 205.1
01:40 0.0 0.0 0.0 207.1
00:40 0.0 0.0 0.0 209.1
23:40 0.0 0.0 0.0 211.1
22:40 0.0 0.0 0.0 213.2
21:40 0.0 0.0 0.0 215.3
20:40 0.0 0.0 0.0 217.3
19:40 0.0 0.0 0.0 219.4
18:40 0.0 0.0 0.0 221.6
17:40 0.0 0.0 151.0 223.7
16:40 0.0 0.0 151.0 225.9
15:40 0.0 0.0 151.0 228.0