Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/22 23:10
Pangalan ng observatory Takase
Lokasyon 5-31-1, Yagi
Latitude / Longitude 34.4803 / 132.4997
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:10 0.0 0.0 0.0 13.2
22:10 0.0 0.0 0.0 13.4
21:10 0.0 0.0 0.0 13.5
20:10 0.0 0.0 0.0 13.6
19:10 0.0 0.0 0.0 13.8
18:10 0.0 0.0 0.0 13.9
17:10 0.0 0.0 0.0 14.0
16:10 0.0 0.0 0.0 14.2
15:10 0.0 0.0 10.0 14.3
14:10 0.0 0.0 10.0 14.4
13:10 0.0 0.0 10.0 14.6
12:10 0.0 0.0 10.0 14.7
11:10 - - - 14.9
10:10 - 1.0 - 15.0
09:10 0.0 1.0 9.0 14.1
08:10 0.0 2.0 8.0 13.3
07:10 1.0 4.0 6.0 11.4
06:10 1.0 2.0 2.0 7.5
05:10 0.0 0.0 0.0 5.5
04:10 0.0 0.0 0.0 5.6
03:10 0.0 0.0 0.0 5.6
02:10 0.0 0.0 0.0 5.7
01:10 0.0 0.0 0.0 5.8
00:10 0.0 0.0 0.0 5.8