Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 20:20
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon 3-20, Hacchoubori
Latitude / Longitude 34.3969 / 132.4622
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:20 0.0 0.0 0.0 54.6
20:10 0.0 0.0 0.0 54.7
20:00 0.0 0.0 0.0 54.8
19:50 0.0 0.0 0.0 54.9
19:40 0.0 0.0 0.0 55.0
19:30 0.0 0.0 0.0 55.1
19:20 0.0 0.0 0.0 55.2
19:10 0.0 0.0 0.0 55.3
19:00 0.0 0.0 0.0 55.3
18:50 0.0 0.0 0.0 55.4
18:40 0.0 0.0 0.0 55.5
18:30 0.0 0.0 0.0 55.6
18:20 0.0 0.0 0.0 55.7
18:10 0.0 0.0 0.0 55.8
18:00 0.0 0.0 0.0 55.9
17:50 0.0 0.0 0.0 56.0
17:40 0.0 0.0 0.0 56.1
17:30 0.0 0.0 0.0 56.1
17:20 0.0 0.0 0.0 56.2
17:10 0.0 0.0 0.0 56.3
17:00 0.0 0.0 0.0 56.4
16:50 0.0 0.0 0.0 56.5
16:40 0.0 0.0 0.0 56.6
16:30 0.0 0.0 0.0 56.7