Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/06/03 01:10
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon 3-20, Hacchoubori
Latitude / Longitude 34.3969 / 132.4622
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:10 0.0 0.0 0.0 4.9
01:00 0.0 0.0 0.0 4.9
00:50 0.0 0.0 0.0 4.9
00:40 0.0 0.0 0.0 4.9
00:30 0.0 0.0 0.0 4.9
00:20 0.0 0.0 0.0 4.9
00:10 0.0 0.0 0.0 4.9
00:00 0.0 0.0 0.0 4.9
23:50 0.0 0.0 0.0 4.9
23:40 0.0 0.0 0.0 4.9
23:30 0.0 0.0 0.0 4.9
23:20 0.0 0.0 0.0 5.0
23:10 0.0 0.0 0.0 5.0
23:00 0.0 0.0 0.0 5.0
22:50 0.0 0.0 0.0 5.0
22:40 0.0 0.0 0.0 5.0
22:30 0.0 0.0 0.0 5.0
22:20 0.0 0.0 0.0 5.0
22:10 0.0 0.0 0.0 5.0
22:00 0.0 0.0 0.0 5.0
21:50 0.0 0.0 0.0 5.0
21:40 0.0 0.0 0.0 5.0
21:30 0.0 0.0 0.0 5.0
21:20 0.0 0.0 0.0 5.1