Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 14:00
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon 3-20, Hacchoubori
Latitude / Longitude 34.3969 / 132.4622
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:00 - - - 2.5
13:50 - - - 2.5
13:40 - - - 2.5
13:30 - - - 2.5
13:20 - - - 2.5
13:10 - - - 2.5
13:00 - - - 2.5
12:50 - - - 2.5
12:40 - - - 2.6
12:30 - - - 2.6
12:20 - - - 2.6
12:10 - - - 2.6
12:00 - - - 2.6
11:50 - - - 2.6
11:40 - - - 2.6
11:30 - - - 2.6
11:20 - - - 2.6
11:10 - - - 2.6
11:00 - - - 2.6
10:50 - - - 2.6
10:40 - - - 2.6
10:30 - - - 2.6
10:20 - - - 2.6
10:10 - - - 2.6