Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/07 17:50
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon 3-20, Hacchoubori
Latitude / Longitude 34.3969 / 132.4622
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
17:50 0.0 0.0 0.0 7.1
17:40 0.0 0.0 0.0 7.1
17:30 0.0 0.0 0.0 7.1
17:20 0.0 0.0 0.0 7.1
17:10 0.0 0.0 0.0 7.1
17:00 0.0 0.0 0.0 7.1
16:50 0.0 0.0 0.0 7.1
16:40 0.0 0.0 0.0 7.2
16:30 0.0 0.0 0.0 7.2
16:20 0.0 0.0 0.0 7.2
16:10 0.0 0.0 0.0 7.2
16:00 0.0 0.0 0.0 7.2
15:50 0.0 0.0 0.0 7.2
15:40 0.0 0.0 0.0 7.2
15:30 0.0 0.0 0.0 7.2
15:20 0.0 0.0 0.0 7.2
15:10 0.0 0.0 0.0 7.3
15:00 0.0 0.0 0.0 7.3
14:50 0.0 0.0 0.0 7.3
14:40 0.0 0.0 0.0 7.3
14:30 0.0 0.0 0.0 7.3
14:20 0.0 0.0 0.0 7.3
14:10 0.0 0.0 0.0 7.3
14:00 0.0 0.0 0.0 7.3