Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/09/18 02:00
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon 3-20, Hacchoubori
Latitude / Longitude 34.3969 / 132.4622
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:00 - - - -
01:00 0.0 0.0 0.0 3.1
00:00 0.0 0.0 0.0 3.2
23:00 0.0 0.0 0.0 3.2
22:00 0.0 0.0 0.0 3.2
21:00 0.0 0.0 0.0 3.3
20:00 0.0 0.0 0.0 3.3
19:00 0.0 0.0 0.0 3.3
18:00 0.0 0.0 0.0 3.4
17:00 0.0 0.0 0.0 3.4
16:00 0.0 0.0 0.0 3.4
15:00 0.0 0.0 0.0 3.5
14:00 0.0 0.0 0.0 3.5
13:00 0.0 0.0 0.0 3.5
12:00 0.0 0.0 0.0 3.6
11:00 0.0 0.0 0.0 3.6
10:00 0.0 0.0 0.0 3.6
09:00 0.0 0.0 0.0 3.7
08:00 0.0 0.0 0.0 3.7
07:00 0.0 0.0 0.0 3.7
06:00 0.0 0.0 0.0 3.8
05:00 0.0 0.0 0.0 3.8
04:00 0.0 0.0 0.0 3.9
03:00 0.0 0.0 0.0 3.9