Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/29 19:40
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon 3-20, Hacchoubori
Latitude / Longitude 34.3969 / 132.4622
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
19:40 0.0 0.0 0.0 9.5
18:40 0.0 0.0 0.0 9.6
17:40 0.0 0.0 0.0 9.6
16:40 0.0 0.0 0.0 9.7
15:40 0.0 0.0 0.0 9.8
14:40 0.0 0.0 0.0 9.9
13:40 0.0 0.0 0.0 10.0
12:40 0.0 0.0 0.0 10.1
11:40 0.0 0.0 0.0 10.2
10:40 0.0 0.0 0.0 10.3
09:40 0.0 0.0 0.0 10.4
08:40 0.0 0.0 0.0 10.5
07:40 0.0 0.0 0.0 10.6
06:40 0.0 0.0 0.0 10.7
05:40 0.0 0.0 0.0 10.8
04:40 0.0 0.0 0.0 10.9
03:40 0.0 0.0 0.0 11.0
02:40 0.0 0.0 0.0 11.1
01:40 0.0 0.0 0.0 11.3
00:40 0.0 0.0 0.0 11.4
23:40 0.0 0.0 0.0 11.5
22:40 0.0 0.0 0.0 11.6
21:40 0.0 0.0 0.0 11.7
20:40 0.0 0.0 0.0 11.8