Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/29 12:20
Pangalan ng observatory Hiroshima
Lokasyon 3-20, Hacchoubori
Latitude / Longitude 34.3969 / 132.4622
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:20 0.0 1.0 10.0 14.3
11:20 0.0 0.0 9.0 13.5
10:20 0.0 0.0 9.0 13.6
09:20 0.0 0.0 9.0 13.7
08:20 0.0 1.0 9.0 13.9
07:20 0.0 1.0 8.0 13.0
06:20 0.0 1.0 7.0 12.1
05:20 0.0 0.0 6.0 11.2
04:20 0.0 1.0 6.0 11.3
03:20 0.0 0.0 5.0 10.4
02:20 0.0 0.0 5.0 10.5
01:20 0.0 1.0 5.0 10.6
00:20 0.0 1.0 4.0 9.7
23:20 0.0 1.0 3.0 8.8
22:20 0.0 1.0 2.0 7.9
21:20 0.0 0.0 1.0 7.0
20:20 1.0 1.0 1.0 7.1
19:20 0.0 0.0 0.0 6.1
18:20 0.0 0.0 0.0 6.2
17:20 0.0 0.0 0.0 6.2
16:20 0.0 0.0 0.0 6.3
15:20 0.0 0.0 0.0 6.4
14:20 0.0 0.0 0.0 6.4
13:20 0.0 0.0 0.0 6.5