Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 20:20
Pangalan ng observatory Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-2, Kusunokidai, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5053 / 132.3867
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:20 0.0 0.0 0.0 56.5
20:10 0.0 0.0 0.0 56.6
20:00 0.0 0.0 0.0 56.7
19:50 0.0 0.0 0.0 56.8
19:40 0.0 0.0 0.0 56.9
19:30 0.0 0.0 0.0 57.0
19:20 0.0 0.0 0.0 57.1
19:10 0.0 0.0 0.0 57.2
19:00 0.0 0.0 0.0 57.2
18:50 0.0 0.0 0.0 57.3
18:40 0.0 0.0 0.0 57.4
18:30 0.0 0.0 0.0 57.5
18:20 0.0 0.0 0.0 57.6
18:10 0.0 0.0 0.0 57.7
18:00 0.0 0.0 0.0 57.8
17:50 0.0 0.0 0.0 57.9
17:40 0.0 0.0 0.0 58.0
17:30 0.0 0.0 0.0 58.1
17:20 0.0 0.0 0.0 58.2
17:10 0.0 0.0 0.0 58.3
17:00 0.0 0.0 0.0 58.4
16:50 0.0 0.0 0.0 58.5
16:40 0.0 0.0 0.0 58.5
16:30 0.0 0.0 0.0 58.6