Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/28 09:50
Pangalan ng observatory Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-2, Kusunokidai, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5053 / 132.3867
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:50 0.0 0.0 0.0 8.2
09:40 0.0 0.0 0.0 8.2
09:30 0.0 0.0 0.0 8.2
09:20 0.0 0.0 0.0 8.2
09:10 0.0 0.0 0.0 8.3
09:00 0.0 0.0 0.0 8.3
08:50 0.0 0.0 0.0 8.3
08:40 0.0 0.0 0.0 8.3
08:30 0.0 0.0 0.0 8.3
08:20 0.0 0.0 0.0 8.3
08:10 0.0 0.0 0.0 8.3
08:00 0.0 0.0 0.0 8.3
07:50 0.0 0.0 0.0 8.4
07:40 0.0 0.0 0.0 8.4
07:30 0.0 0.0 0.0 8.4
07:20 0.0 0.0 0.0 8.4
07:10 0.0 0.0 0.0 8.4
07:00 0.0 0.0 0.0 8.4
06:50 0.0 0.0 0.0 8.4
06:40 0.0 0.0 0.0 8.5
06:30 0.0 0.0 0.0 8.5
06:20 0.0 0.0 0.0 8.5
06:10 0.0 0.0 0.0 8.5
06:00 0.0 0.0 0.0 8.5