Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/22 15:20
Pangalan ng observatory Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-2, Kusunokidai, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5053 / 132.3867
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:20 0.0 0.0 0.0 4.8
15:10 0.0 0.0 0.0 4.8
15:00 0.0 0.0 0.0 4.8
14:50 0.0 0.0 0.0 4.8
14:40 0.0 0.0 0.0 4.8
14:30 0.0 0.0 0.0 4.8
14:20 0.0 0.0 0.0 4.9
14:10 0.0 0.0 0.0 4.9
14:00 0.0 0.0 0.0 4.9
13:50 0.0 0.0 2.0 4.9
13:40 0.0 0.0 2.0 4.9
13:30 0.0 0.0 2.0 4.9
13:20 0.0 0.0 2.0 4.9
13:10 0.0 0.0 2.0 4.9
13:00 0.0 0.0 2.0 4.9
12:50 0.0 0.0 2.0 4.9
12:40 0.0 0.0 2.0 4.9
12:30 0.0 0.0 2.0 4.9
12:20 0.0 0.0 2.0 5.0
12:10 0.0 0.0 2.0 5.0
12:00 0.0 0.0 2.0 5.0
11:50 0.0 0.0 2.0 5.0
11:40 0.0 0.0 2.0 5.0
11:30 0.0 0.0 2.0 5.0