Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/23 22:40
Pangalan ng observatory Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-2, Kusunokidai, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5053 / 132.3867
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:40 0.0 0.0 0.0 7.8
22:30 0.0 0.0 0.0 7.8
22:20 0.0 0.0 0.0 7.8
22:10 0.0 0.0 0.0 7.8
22:00 0.0 0.0 0.0 7.9
21:50 0.0 0.0 0.0 7.9
21:40 0.0 0.0 0.0 7.9
21:30 0.0 0.0 0.0 7.9
21:20 0.0 0.0 0.0 7.9
21:10 0.0 0.0 0.0 7.9
21:00 0.0 0.0 0.0 7.9
20:50 0.0 0.0 0.0 7.9
20:40 0.0 0.0 0.0 8.0
20:30 0.0 0.0 0.0 8.0
20:20 0.0 0.0 0.0 8.0
20:10 0.0 0.0 0.0 8.0
20:00 0.0 0.0 0.0 8.0
19:50 0.0 0.0 0.0 8.0
19:40 0.0 0.0 0.0 8.0
19:30 0.0 0.0 0.0 8.0
19:20 0.0 0.0 0.0 8.1
19:10 0.0 0.0 0.0 8.1
19:00 0.0 0.0 0.0 8.1
18:50 0.0 0.0 0.0 8.1