Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/02 23:30
Pangalan ng observatory Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-2, Kusunokidai, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5053 / 132.3867
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:30 0.0 0.0 0.0 41.8
23:20 0.0 0.0 0.0 41.8
23:10 0.0 0.0 0.0 41.9
23:00 0.0 0.0 0.0 42.0
22:50 0.0 0.0 0.0 42.0
22:40 0.0 0.0 0.0 42.1
22:30 0.0 0.0 0.0 42.2
22:20 0.0 0.0 0.0 42.2
22:10 0.0 0.0 0.0 42.3
22:00 0.0 0.0 0.0 42.4
21:50 0.0 0.0 0.0 42.4
21:40 0.0 0.0 0.0 42.5
21:30 0.0 0.0 0.0 42.6
21:20 0.0 0.0 0.0 42.6
21:10 0.0 0.0 0.0 42.7
21:00 0.0 0.0 0.0 42.8
20:50 0.0 0.0 0.0 42.8
20:40 0.0 0.0 0.0 42.9
20:30 0.0 0.0 0.0 43.0
20:20 0.0 0.0 0.0 43.1
20:10 0.0 0.0 0.0 43.1
20:00 0.0 0.0 0.0 43.2
19:50 0.0 0.0 0.0 43.3
19:40 0.0 0.0 0.0 43.3