Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/18 12:00
Pangalan ng observatory Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-2, Kusunokidai, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5053 / 132.3867
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
12:00 0.0 0.0 4.0 22.8
11:50 0.0 0.0 4.0 22.9
11:40 0.0 0.0 4.0 22.9
11:30 0.0 1.0 4.0 22.9
11:20 0.0 1.0 4.0 23.0
11:10 0.0 1.0 4.0 23.0
11:00 0.0 1.0 4.0 23.1
10:50 0.0 2.0 4.0 23.1
10:40 1.0 2.0 4.0 23.1
10:30 0.0 1.0 3.0 22.2
10:20 0.0 1.0 3.0 22.2
10:10 0.0 2.0 3.0 22.2
10:00 1.0 2.0 3.0 22.3
09:50 0.0 1.0 2.0 21.3
09:40 0.0 1.0 2.0 21.3
09:30 0.0 2.0 2.0 21.4
09:20 1.0 2.0 2.0 21.4
09:10 0.0 1.0 1.0 20.4
09:00 0.0 1.0 1.0 20.5
08:50 0.0 1.0 1.0 20.5
08:40 1.0 1.0 1.0 20.5
08:30 0.0 0.0 0.0 19.6
08:20 0.0 0.0 0.0 19.6
08:10 0.0 0.0 0.0 19.6