Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/03/30 14:00
Pangalan ng observatory Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-2, Kusunokidai, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5053 / 132.3867
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:00 0.0 0.0 0.0 37.5
13:00 0.0 0.0 0.0 37.8
12:00 0.0 0.0 0.0 38.2
11:00 0.0 0.0 0.0 38.6
10:00 0.0 0.0 0.0 38.9
09:00 0.0 0.0 0.0 39.3
08:00 0.0 0.0 0.0 39.7
07:00 0.0 0.0 0.0 40.1
06:00 0.0 0.0 0.0 40.5
05:00 0.0 0.0 0.0 40.8
04:00 0.0 0.0 0.0 41.2
03:00 0.0 0.0 0.0 41.6
02:00 0.0 0.0 0.0 42.0
01:00 0.0 0.0 0.0 42.5
00:00 0.0 0.0 0.0 42.9
23:00 0.0 0.0 0.0 43.3
22:00 0.0 0.0 0.0 43.7
21:00 0.0 0.0 0.0 44.1
20:00 0.0 0.0 0.0 44.5
19:00 0.0 0.0 0.0 45.0
18:00 0.0 0.0 0.0 45.4
17:00 0.0 0.0 0.0 45.9
16:00 0.0 0.0 0.0 46.3
15:00 0.0 0.0 0.0 46.7