Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/06 23:30
Pangalan ng observatory Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-2, Kusunokidai, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5053 / 132.3867
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:30 0.0 0.0 0.0 20.1
22:30 0.0 0.0 0.0 20.3
21:30 0.0 0.0 0.0 20.5
20:30 0.0 0.0 0.0 20.7
19:30 0.0 0.0 0.0 20.9
18:30 0.0 0.0 0.0 21.1
17:30 0.0 0.0 0.0 21.3
16:30 0.0 0.0 0.0 21.5
15:30 0.0 0.0 0.0 21.7
14:30 0.0 0.0 0.0 21.9
13:30 0.0 0.0 0.0 22.1
12:30 0.0 0.0 0.0 22.3
11:30 0.0 0.0 0.0 22.5
10:30 0.0 0.0 0.0 22.8
09:30 0.0 0.0 0.0 23.0
08:30 0.0 0.0 0.0 23.2
07:30 0.0 0.0 0.0 23.4
06:30 0.0 0.0 0.0 23.7
05:30 0.0 0.0 0.0 23.9
04:30 0.0 0.0 0.0 24.1
03:30 0.0 0.0 0.0 24.4
02:30 0.0 0.0 0.0 24.6
01:30 0.0 0.0 0.0 24.8
00:30 0.0 0.0 0.0 25.1