Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 21:00
Pangalan ng observatory Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 748, Hesaka-cho
Latitude / Longitude 34.4375 / 132.5017
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:00 - - - -
20:50 0.0 0.0 0.0 47.8
20:40 0.0 0.0 0.0 47.8
20:30 0.0 0.0 0.0 47.9
20:20 0.0 0.0 0.0 48.0
20:10 0.0 0.0 0.0 48.1
20:00 0.0 0.0 0.0 48.2
19:50 0.0 0.0 0.0 48.2
19:40 0.0 0.0 0.0 48.3
19:30 0.0 0.0 0.0 48.4
19:20 0.0 0.0 0.0 48.5
19:10 0.0 0.0 0.0 48.5
19:00 0.0 0.0 0.0 48.6
18:50 0.0 0.0 0.0 48.7
18:40 0.0 0.0 0.0 48.8
18:30 0.0 0.0 0.0 48.9
18:20 0.0 0.0 0.0 48.9
18:10 0.0 0.0 0.0 49.0
18:00 0.0 0.0 0.0 49.1
17:50 0.0 0.0 0.0 49.2
17:40 0.0 0.0 0.0 49.2
17:30 0.0 0.0 0.0 49.3
17:20 0.0 0.0 0.0 49.4
17:10 0.0 0.0 0.0 49.5