Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 03:30
Pangalan ng observatory Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 748, Hesaka-cho
Latitude / Longitude 34.4375 / 132.5017
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
03:30 0.0 3.0 60.0 55.2
03:20 1.0 4.0 60.0 55.3
03:10 0.0 3.0 59.0 54.4
03:00 1.0 4.0 59.0 54.5
02:50 1.0 3.0 58.0 53.6
02:40 0.0 3.0 57.0 52.6
02:30 1.0 3.0 57.0 52.7
02:20 0.0 3.0 56.0 51.8
02:10 1.0 4.0 56.0 51.9
02:00 0.0 3.0 55.0 51.0
01:50 1.0 3.0 55.0 51.1
01:40 0.0 3.0 54.0 50.1
01:30 1.0 3.0 54.0 50.2
01:20 1.0 2.0 53.0 49.3
01:10 0.0 1.0 52.0 48.4
01:00 0.0 2.0 52.0 48.5
00:50 1.0 2.0 52.0 48.5
00:40 0.0 1.0 51.0 47.6
00:30 0.0 1.0 51.0 47.7
00:20 0.0 1.0 51.0 47.8
00:10 1.0 1.0 51.0 47.8
00:00 0.0 0.0 50.0 46.9
23:50 0.0 0.0 50.0 47.0
23:40 0.0 0.0 50.0 47.1