Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 07:40
Pangalan ng observatory Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 748, Hesaka-cho
Latitude / Longitude 34.4375 / 132.5017
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:40 0.0 0.0 0.0 45.7
07:30 0.0 0.0 0.0 45.8
07:20 0.0 0.0 0.0 45.8
07:10 0.0 0.0 0.0 45.9
07:00 0.0 0.0 0.0 46.0
06:50 0.0 0.0 0.0 46.1
06:40 0.0 0.0 0.0 46.1
06:30 0.0 0.0 0.0 46.2
06:20 0.0 0.0 0.0 46.3
06:10 0.0 0.0 0.0 46.4
06:00 0.0 0.0 0.0 46.4
05:50 0.0 0.0 0.0 46.5
05:40 0.0 0.0 0.0 46.6
05:30 0.0 0.0 0.0 46.7
05:20 0.0 0.0 0.0 46.7
05:10 0.0 0.0 0.0 46.8
05:00 0.0 0.0 0.0 46.9
04:50 0.0 0.0 0.0 47.0
04:40 0.0 0.0 0.0 47.0
04:30 0.0 0.0 0.0 47.1
04:20 0.0 0.0 0.0 47.2
04:10 0.0 0.0 0.0 47.3
04:00 0.0 0.0 0.0 47.3
03:50 0.0 0.0 0.0 47.4