Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/22 05:10
Pangalan ng observatory Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 748, Hesaka-cho
Latitude / Longitude 34.4375 / 132.5017
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:10 0.0 0.0 0.0 4.4
05:00 0.0 0.0 0.0 4.4
04:50 0.0 0.0 0.0 4.4
04:40 0.0 0.0 0.0 4.4
04:30 0.0 0.0 0.0 4.4
04:20 0.0 0.0 0.0 4.4
04:10 0.0 0.0 0.0 4.4
04:00 0.0 0.0 0.0 4.4
03:50 0.0 0.0 0.0 4.4
03:40 0.0 0.0 0.0 4.4
03:30 0.0 0.0 0.0 4.5
03:20 0.0 0.0 0.0 4.5
03:10 0.0 0.0 0.0 4.5
03:00 0.0 0.0 0.0 4.5
02:50 0.0 0.0 0.0 4.5
02:40 0.0 0.0 0.0 4.5
02:30 0.0 0.0 0.0 4.5
02:20 0.0 0.0 0.0 4.5
02:10 0.0 0.0 0.0 4.5
02:00 0.0 0.0 0.0 4.5
01:50 0.0 0.0 0.0 4.5
01:40 0.0 0.0 0.0 4.5
01:30 0.0 0.0 0.0 4.5
01:20 0.0 0.0 0.0 4.5