Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/17 18:10
Pangalan ng observatory Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 748, Hesaka-cho
Latitude / Longitude 34.4375 / 132.5017
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:10 0.0 0.0 0.0 14.8
18:00 0.0 0.0 0.0 14.9
17:50 0.0 0.0 0.0 14.9
17:40 0.0 0.0 0.0 14.9
17:30 0.0 0.0 0.0 14.9
17:20 0.0 0.0 0.0 15.0
17:10 - - - 15.0
17:00 - - - 15.0
16:50 - - - 15.0
16:40 - - - 15.0
16:30 - - - 15.1
16:20 - - - 15.1
16:10 - - - 15.1
16:00 - - - 15.1
15:50 - - - 15.2
15:40 - - - 15.2
15:30 - - - 15.2
15:20 - - - 15.2
15:10 - - - 15.3
15:00 - - - 15.3
14:50 - - - 15.3
14:40 - - - 15.3
14:30 - - - 15.4
14:20 - - - 15.4