Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/02 00:30
Pangalan ng observatory Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 748, Hesaka-cho
Latitude / Longitude 34.4375 / 132.5017
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:30 0.0 0.0 0.0 21.4
00:20 0.0 0.0 0.0 21.4
00:10 0.0 0.0 0.0 21.5
00:00 0.0 0.0 0.0 21.5
23:50 0.0 0.0 0.0 21.6
23:40 0.0 0.0 0.0 21.6
23:30 0.0 0.0 0.0 21.6
23:20 0.0 0.0 0.0 21.7
23:10 0.0 0.0 0.0 21.7
23:00 0.0 0.0 0.0 21.7
22:50 0.0 0.0 0.0 21.8
22:40 0.0 0.0 0.0 21.8
22:30 0.0 0.0 0.0 21.8
22:20 0.0 0.0 0.0 21.9
22:10 0.0 0.0 0.0 21.9
22:00 0.0 0.0 0.0 21.9
21:50 0.0 0.0 0.0 22.0
21:40 0.0 0.0 0.0 22.0
21:30 0.0 0.0 0.0 22.0
21:20 0.0 0.0 0.0 22.1
21:10 0.0 0.0 0.0 22.1
21:00 0.0 0.0 0.0 22.1
20:50 0.0 0.0 0.0 22.2
20:40 0.0 0.0 0.0 22.2