Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/22 23:50
Pangalan ng observatory Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 748, Hesaka-cho
Latitude / Longitude 34.4375 / 132.5017
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:50 0.0 0.0 50.0 47.0
22:50 0.0 1.0 50.0 47.4
21:50 0.0 1.0 49.0 46.9
20:50 0.0 1.0 48.0 46.4
19:50 0.0 1.0 47.0 45.8
18:50 1.0 5.0 46.0 45.2
17:50 0.0 4.0 41.0 40.6
16:50 0.0 3.0 37.0 37.0
15:50 2.0 7.0 34.0 34.4
14:50 0.0 7.0 27.0 27.7
13:50 0.0 2.0 20.0 20.9
12:50 1.0 4.0 18.0 19.1
11:50 1.0 4.0 14.0 15.2
10:50 1.0 2.0 10.0 11.4
09:50 1.0 1.0 8.0 9.5
08:50 0.0 1.0 7.0 8.5
07:50 0.0 0.0 6.0 7.6
06:50 1.0 1.0 6.0 7.7
05:50 0.0 2.0 5.0 6.8
04:50 0.0 1.0 3.0 4.8
03:50 1.0 1.0 2.0 3.9
02:50 1.0 1.0 1.0 2.9
01:50 0.0 0.0 0.0 1.9
00:50 0.0 0.0 0.0 1.9