Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/26 16:00
Pangalan ng observatory Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 7, Aita
Latitude / Longitude 34.4617 / 132.4411
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:00 - - - -
15:50 0.0 0.0 0.0 34.9
15:40 0.0 0.0 0.0 35.0
15:30 0.0 0.0 0.0 35.0
15:20 0.0 0.0 0.0 35.1
15:10 0.0 0.0 0.0 35.2
15:00 0.0 0.0 0.0 35.2
14:50 0.0 0.0 0.0 35.3
14:40 0.0 0.0 0.0 35.3
14:30 0.0 0.0 0.0 35.4
14:20 0.0 0.0 0.0 35.4
14:10 0.0 0.0 0.0 35.5
14:00 0.0 0.0 0.0 35.6
13:50 0.0 0.0 0.0 35.6
13:40 0.0 0.0 0.0 35.7
13:30 0.0 0.0 0.0 35.7
13:20 0.0 0.0 0.0 35.8
13:10 0.0 0.0 0.0 35.8
13:00 0.0 0.0 0.0 35.9
12:50 0.0 0.0 0.0 36.0
12:40 0.0 0.0 0.0 36.0
12:30 0.0 0.0 0.0 36.1
12:20 0.0 0.0 0.0 36.1
12:10 0.0 0.0 0.0 36.2