Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 16:20
Pangalan ng observatory Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 7, Aita
Latitude / Longitude 34.4617 / 132.4411
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:20 0.0 0.0 0.0 85.4
16:10 0.0 0.0 0.0 85.5
16:00 0.0 0.0 0.0 85.7
15:50 0.0 0.0 0.0 85.8
15:40 0.0 0.0 0.0 85.9
15:30 0.0 0.0 0.0 86.1
15:20 0.0 0.0 0.0 86.2
15:10 0.0 0.0 0.0 86.3
15:00 0.0 0.0 0.0 86.5
14:50 0.0 0.0 0.0 86.6
14:40 0.0 0.0 0.0 86.8
14:30 0.0 0.0 0.0 86.9
14:20 0.0 0.0 0.0 87.0
14:10 0.0 0.0 0.0 87.2
14:00 0.0 0.0 0.0 87.3
13:50 0.0 0.0 0.0 87.5
13:40 0.0 0.0 0.0 87.6
13:30 0.0 0.0 0.0 87.7
13:20 0.0 0.0 0.0 87.9
13:10 0.0 0.0 0.0 88.0
13:00 0.0 0.0 0.0 88.2
12:50 0.0 0.0 0.0 88.3
12:40 0.0 0.0 0.0 88.5
12:30 0.0 0.0 0.0 88.6