Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/06/07 08:00
Pangalan ng observatory Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 7, Aita
Latitude / Longitude 34.4617 / 132.4411
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
08:00 0.0 0.0 0.0 2.7
07:50 0.0 0.0 0.0 2.7
07:40 0.0 0.0 0.0 2.7
07:30 0.0 0.0 0.0 2.7
07:20 0.0 0.0 0.0 2.7
07:10 0.0 0.0 0.0 2.7
07:00 0.0 0.0 0.0 2.7
06:50 0.0 0.0 0.0 2.7
06:40 0.0 0.0 0.0 2.7
06:30 0.0 0.0 0.0 2.7
06:20 0.0 0.0 0.0 2.7
06:10 0.0 0.0 0.0 2.7
06:00 0.0 0.0 0.0 2.8
05:50 0.0 0.0 0.0 2.8
05:40 0.0 0.0 0.0 2.8
05:30 0.0 0.0 0.0 2.8
05:20 0.0 0.0 0.0 2.8
05:10 0.0 0.0 0.0 2.8
05:00 0.0 0.0 0.0 2.8
04:50 0.0 0.0 0.0 2.8
04:40 0.0 0.0 0.0 2.8
04:30 0.0 0.0 0.0 2.8
04:20 0.0 0.0 0.0 2.8
04:10 0.0 0.0 0.0 2.8