Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/02 15:50
Pangalan ng observatory Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 7, Aita
Latitude / Longitude 34.4617 / 132.4411
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:50 0.0 0.0 0.0 40.5
15:40 0.0 0.0 0.0 40.5
15:30 0.0 0.0 0.0 40.6
15:20 0.0 0.0 0.0 40.7
15:10 0.0 0.0 0.0 40.7
15:00 0.0 0.0 0.0 40.8
14:50 0.0 0.0 0.0 40.9
14:40 0.0 0.0 0.0 40.9
14:30 0.0 0.0 0.0 41.0
14:20 0.0 0.0 0.0 41.1
14:10 0.0 0.0 0.0 41.1
14:00 0.0 0.0 0.0 41.2
13:50 0.0 0.0 40.0 41.3
13:40 0.0 0.0 40.0 41.3
13:30 0.0 0.0 40.0 41.4
13:20 0.0 0.0 40.0 41.5
13:10 0.0 0.0 40.0 41.5
13:00 0.0 0.0 40.0 41.6
12:50 0.0 0.0 40.0 41.7
12:40 0.0 0.0 40.0 41.7
12:30 0.0 0.0 40.0 41.8
12:20 0.0 0.0 40.0 41.9
12:10 0.0 0.0 40.0 41.9
12:00 0.0 0.0 40.0 42.0