Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/27 22:50
Pangalan ng observatory Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 7, Aita
Latitude / Longitude 34.4617 / 132.4411
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
22:50 0.0 0.0 0.0 22.7
21:50 0.0 0.0 0.0 22.9
20:50 0.0 0.0 0.0 23.2
19:50 0.0 0.0 0.0 23.4
18:50 0.0 0.0 0.0 23.6
17:50 0.0 0.0 0.0 23.8
16:50 0.0 0.0 0.0 24.1
15:50 0.0 0.0 0.0 24.3
14:50 0.0 0.0 0.0 24.5
13:50 0.0 0.0 0.0 24.8
12:50 0.0 0.0 0.0 25.0
11:50 0.0 0.0 0.0 25.3
10:50 0.0 0.0 0.0 25.5
09:50 0.0 0.0 0.0 25.8
08:50 0.0 0.0 0.0 26.0
07:50 0.0 0.0 0.0 26.3
06:50 0.0 0.0 0.0 26.5
05:50 0.0 0.0 0.0 26.8
04:50 0.0 0.0 0.0 27.0
03:50 0.0 0.0 0.0 27.3
02:50 0.0 0.0 0.0 27.6
01:50 0.0 0.0 0.0 27.8
00:50 0.0 0.0 0.0 28.1
23:50 0.0 0.0 0.0 28.4