Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 07:40
Pangalan ng observatory Bishamondai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-500-226, Bishamondai
Latitude / Longitude 34.4881 / 132.4592
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:40 0.0 0.0 0.0 41.7
07:30 0.0 0.0 0.0 41.8
07:20 0.0 0.0 0.0 41.8
07:10 0.0 0.0 0.0 41.9
07:00 0.0 0.0 0.0 42.0
06:50 0.0 0.0 0.0 42.0
06:40 0.0 0.0 0.0 42.1
06:30 0.0 0.0 0.0 42.2
06:20 0.0 0.0 0.0 42.2
06:10 0.0 0.0 0.0 42.3
06:00 0.0 0.0 0.0 42.4
05:50 0.0 0.0 0.0 42.4
05:40 0.0 0.0 0.0 42.5
05:30 0.0 0.0 0.0 42.6
05:20 0.0 0.0 0.0 42.6
05:10 0.0 0.0 0.0 42.7
05:00 0.0 0.0 0.0 42.8
04:50 0.0 0.0 0.0 42.9
04:40 0.0 0.0 0.0 42.9
04:30 0.0 0.0 0.0 43.0
04:20 0.0 0.0 0.0 43.1
04:10 0.0 0.0 0.0 43.1
04:00 0.0 0.0 0.0 43.2
03:50 0.0 0.0 0.0 43.3