Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/02 16:50
Pangalan ng observatory Bishamondai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 4-500-226, Bishamondai
Latitude / Longitude 34.4881 / 132.4592
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:50 0.0 0.0 0.0 45.8
16:40 0.0 0.0 0.0 45.9
16:30 0.0 0.0 0.0 45.9
16:20 0.0 0.0 0.0 46.0
16:10 0.0 0.0 0.0 46.1
16:00 0.0 0.0 0.0 46.2
15:50 0.0 0.0 0.0 46.2
15:40 0.0 0.0 0.0 46.3
15:30 0.0 0.0 0.0 46.4
15:20 0.0 0.0 0.0 46.5
15:10 0.0 0.0 0.0 46.5
15:00 0.0 0.0 0.0 46.6
14:50 0.0 0.0 0.0 46.7
14:40 0.0 0.0 0.0 46.8
14:30 0.0 0.0 0.0 46.8
14:20 0.0 0.0 0.0 46.9
14:10 0.0 0.0 0.0 47.0
14:00 0.0 0.0 0.0 47.1
13:50 0.0 0.0 43.0 47.1
13:40 0.0 0.0 43.0 47.2
13:30 0.0 0.0 43.0 47.3
13:20 0.0 0.0 43.0 47.4
13:10 0.0 0.0 43.0 47.4
13:00 0.0 0.0 43.0 47.5