Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 16:20
Pangalan ng observatory Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 5-12-1, Fukawa
Latitude / Longitude 34.4881 / 132.5319
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:20 0.0 0.0 0.0 79.0
16:10 0.0 0.0 0.0 79.1
16:00 0.0 0.0 0.0 79.2
15:50 0.0 0.0 34.0 79.3
15:40 0.0 0.0 34.0 79.5
15:30 0.0 0.0 34.0 79.6
15:20 0.0 0.0 34.0 79.7
15:10 0.0 0.0 34.0 79.8
15:00 0.0 0.0 34.0 80.0
14:50 0.0 0.0 34.0 80.1
14:40 0.0 0.0 34.0 80.2
14:30 0.0 0.0 34.0 80.4
14:20 0.0 0.0 34.0 80.5
14:10 0.0 0.0 34.0 80.6
14:00 0.0 0.0 34.0 80.7
13:50 0.0 0.0 34.0 80.9
13:40 0.0 0.0 34.0 81.0
13:30 0.0 0.0 34.0 81.1
13:20 0.0 0.0 34.0 81.3
13:10 0.0 0.0 34.0 81.4
13:00 0.0 0.0 34.0 81.5
12:50 0.0 0.0 34.0 81.7
12:40 0.0 0.0 34.0 81.8
12:30 0.0 0.0 34.0 81.9