Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/22 05:00
Pangalan ng observatory Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 5-12-1, Fukawa
Latitude / Longitude 34.4881 / 132.5319
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:00 0.0 0.0 0.0 8.7
04:50 0.0 0.0 0.0 8.7
04:40 0.0 0.0 0.0 8.7
04:30 0.0 0.0 0.0 8.7
04:20 0.0 0.0 0.0 8.7
04:10 0.0 0.0 0.0 8.8
04:00 0.0 0.0 0.0 8.8
03:50 0.0 0.0 0.0 8.8
03:40 0.0 0.0 0.0 8.8
03:30 0.0 0.0 0.0 8.8
03:20 0.0 0.0 0.0 8.8
03:10 0.0 0.0 0.0 8.8
03:00 0.0 0.0 0.0 8.9
02:50 0.0 0.0 0.0 8.9
02:40 0.0 0.0 0.0 8.9
02:30 0.0 0.0 0.0 8.9
02:20 0.0 0.0 0.0 8.9
02:10 0.0 0.0 0.0 8.9
02:00 0.0 0.0 0.0 8.9
01:50 0.0 0.0 0.0 9.0
01:40 0.0 0.0 0.0 9.0
01:30 0.0 0.0 0.0 9.0
01:20 0.0 0.0 0.0 9.0
01:10 0.0 0.0 0.0 9.0