Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/14 16:10
Pangalan ng observatory Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 5-12-1, Fukawa
Latitude / Longitude 34.4881 / 132.5319
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
16:10 0.0 0.0 0.0 0.6
16:00 0.0 0.0 0.0 0.6
15:50 0.0 0.0 0.0 0.6
15:40 0.0 0.0 0.0 0.6
15:30 0.0 0.0 0.0 0.6
15:20 0.0 0.0 0.0 0.6
15:10 0.0 0.0 0.0 0.6
15:00 0.0 0.0 0.0 0.6
14:50 0.0 0.0 0.0 0.6
14:40 0.0 0.0 0.0 0.6
14:30 0.0 0.0 0.0 0.6
14:20 0.0 0.0 0.0 0.6
14:10 0.0 0.0 0.0 0.6
14:00 0.0 0.0 0.0 0.6
13:50 0.0 0.0 0.0 0.6
13:40 0.0 0.0 0.0 0.6
13:30 0.0 0.0 0.0 0.7
13:20 0.0 0.0 0.0 0.7
13:10 0.0 0.0 0.0 0.7
13:00 0.0 0.0 0.0 0.7
12:50 0.0 0.0 0.0 0.7
12:40 0.0 0.0 0.0 0.7
12:30 0.0 0.0 0.0 0.7
12:20 0.0 0.0 0.0 0.7