Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 13:40
Pangalan ng observatory Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 5-12-1, Fukawa
Latitude / Longitude 34.4881 / 132.5319
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:40 0.0 0.0 0.0 8.8
13:30 0.0 0.0 0.0 8.8
13:20 0.0 0.0 0.0 8.8
13:10 0.0 0.0 0.0 8.8
13:00 0.0 0.0 0.0 8.9
12:50 0.0 0.0 0.0 8.9
12:40 0.0 0.0 0.0 8.9
12:30 0.0 0.0 0.0 8.9
12:20 0.0 0.0 0.0 8.9
12:10 0.0 0.0 0.0 8.9
12:00 0.0 0.0 0.0 8.9
11:50 0.0 0.0 0.0 9.0
11:40 0.0 0.0 0.0 9.0
11:30 0.0 0.0 0.0 9.0
11:20 0.0 0.0 0.0 9.0
11:10 0.0 0.0 0.0 9.0
11:00 0.0 0.0 0.0 9.0
10:50 0.0 0.0 0.0 9.0
10:40 0.0 0.0 0.0 9.1
10:30 0.0 0.0 0.0 9.1
10:20 0.0 0.0 0.0 9.1
10:10 0.0 0.0 0.0 9.1
10:00 0.0 0.0 0.0 9.1
09:50 0.0 0.0 0.0 9.1