Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/23 02:10
Pangalan ng observatory Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 5-12-1, Fukawa
Latitude / Longitude 34.4881 / 132.5319
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
02:10 0.0 0.0 0.0 12.4
01:10 0.0 0.0 0.0 12.5
00:10 0.0 0.0 0.0 12.6
23:10 0.0 0.0 0.0 12.8
22:10 0.0 0.0 0.0 12.9
21:10 0.0 0.0 0.0 13.0
20:10 0.0 0.0 0.0 13.1
19:10 0.0 0.0 0.0 13.3
18:10 0.0 0.0 0.0 13.4
17:10 0.0 0.0 0.0 13.5
16:10 0.0 0.0 10.0 13.6
15:10 0.0 0.0 10.0 13.8
14:10 0.0 0.0 10.0 13.9
13:10 0.0 0.0 10.0 14.0
12:10 0.0 0.0 10.0 14.2
11:10 - - - 14.3
10:10 - 0.0 - 14.4
09:10 0.0 2.0 9.0 14.6
08:10 0.0 1.0 7.0 12.7
07:10 1.0 5.0 6.0 11.8
06:10 0.0 1.0 1.0 6.9
05:10 0.0 0.0 0.0 6.0
04:10 0.0 0.0 0.0 6.0
03:10 0.0 0.0 0.0 6.1