Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 14:30
Pangalan ng observatory Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 5-12-1, Fukawa
Latitude / Longitude 34.4881 / 132.5319
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:30 0.0 0.0 2.0 177.1
13:30 0.0 2.0 2.0 178.8
12:30 0.0 0.0 0.0 178.5
11:30 0.0 0.0 0.0 180.2
10:30 0.0 0.0 0.0 182.0
09:30 0.0 0.0 0.0 183.7
08:30 0.0 0.0 0.0 185.5
07:30 0.0 0.0 0.0 187.3
06:30 0.0 0.0 0.0 189.1
05:30 0.0 0.0 0.0 190.9
04:30 0.0 0.0 0.0 192.8
03:30 0.0 0.0 0.0 194.6
02:30 0.0 0.0 0.0 196.5
01:30 0.0 0.0 0.0 198.4
00:30 0.0 0.0 0.0 200.3
23:30 0.0 0.0 0.0 202.3
22:30 0.0 0.0 0.0 204.2
21:30 0.0 0.0 0.0 206.2
20:30 0.0 0.0 0.0 208.2
19:30 0.0 0.0 0.0 210.2
18:30 0.0 0.0 0.0 212.3
17:30 0.0 0.0 0.0 214.3
16:30 0.0 0.0 0.0 216.4
15:30 0.0 0.0 0.0 218.5