Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/14 09:50
Pangalan ng observatory Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 3366-4, Okuhara, Ishiuchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4411 / 132.3614
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
09:50 0.0 0.0 0.0 32.1
09:40 0.0 0.0 0.0 32.2
09:30 0.0 0.0 0.0 32.2
09:20 0.0 0.0 0.0 32.3
09:10 0.0 0.0 0.0 32.3
09:00 0.0 0.0 0.0 32.4
08:50 0.0 0.0 0.0 32.5
08:40 0.0 0.0 0.0 32.5
08:30 0.0 0.0 0.0 32.6
08:20 0.0 0.0 0.0 32.6
08:10 0.0 0.0 0.0 32.7
08:00 0.0 0.0 0.0 32.7
07:50 0.0 0.0 0.0 32.8
07:40 0.0 0.0 0.0 32.8
07:30 0.0 0.0 0.0 32.9
07:20 0.0 0.0 0.0 32.9
07:10 0.0 0.0 0.0 33.0
07:00 0.0 0.0 0.0 33.0
06:50 0.0 0.0 0.0 33.1
06:40 0.0 0.0 0.0 33.1
06:30 0.0 0.0 0.0 33.2
06:20 0.0 0.0 0.0 33.2
06:10 0.0 0.0 0.0 33.3
06:00 0.0 0.0 0.0 33.3