Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/25 00:10
Pangalan ng observatory Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 3366-4, Okuhara, Ishiuchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4411 / 132.3614
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
00:10 0.0 0.0 0.0 21.1
00:00 0.0 0.0 0.0 21.1
23:50 0.0 0.0 0.0 21.2
23:40 0.0 0.0 0.0 21.2
23:30 0.0 0.0 0.0 21.2
23:20 0.0 0.0 0.0 21.3
23:10 0.0 0.0 0.0 21.3
23:00 0.0 0.0 0.0 21.3
22:50 0.0 0.0 0.0 21.4
22:40 0.0 0.0 0.0 21.4
22:30 0.0 0.0 0.0 21.4
22:20 0.0 0.0 0.0 21.5
22:10 0.0 0.0 0.0 21.5
22:00 0.0 0.0 0.0 21.5
21:50 0.0 0.0 0.0 21.6
21:40 0.0 0.0 0.0 21.6
21:30 0.0 0.0 0.0 21.6
21:20 0.0 0.0 0.0 21.7
21:10 0.0 0.0 0.0 21.7
21:00 0.0 0.0 0.0 21.7
20:50 0.0 0.0 0.0 21.8
20:40 0.0 0.0 0.0 21.8
20:30 0.0 0.0 0.0 21.9
20:20 0.0 0.0 0.0 21.9