Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/02/25 14:10
Pangalan ng observatory Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon 3366-4, Okuhara, Ishiuchi, Itsukaichi-cho
Latitude / Longitude 34.4411 / 132.3614
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
14:10 0.0 0.0 0.0 0.1
14:00 0.0 0.0 0.0 0.1
13:50 0.0 0.0 0.0 0.1
13:40 0.0 0.0 0.0 0.1
13:30 0.0 0.0 0.0 0.1
13:20 0.0 0.0 0.0 0.1
13:10 0.0 0.0 0.0 0.1
13:00 0.0 0.0 0.0 0.1
12:50 0.0 0.0 0.0 0.1
12:40 0.0 0.0 0.0 0.1
12:30 0.0 0.0 0.0 0.1
12:20 0.0 0.0 0.0 0.1
12:10 0.0 0.0 0.0 0.1
12:00 0.0 0.0 0.0 0.1
11:50 0.0 0.0 0.0 0.1
11:40 0.0 0.0 0.0 0.1
11:30 0.0 0.0 0.0 0.1
11:20 0.0 0.0 0.0 0.1
11:10 - - - 0.1
11:00 0.0 0.0 0.0 0.1
10:50 0.0 0.0 0.0 0.1
10:40 - - - 0.1
10:30 0.0 0.0 0.0 0.1
10:20 0.0 0.0 0.0 0.1