Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/23 06:20
Pangalan ng observatory Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Hiraharatani, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5578 / 132.4044
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
06:20 0.0 0.0 0.0 22.8
06:10 0.0 0.0 0.0 22.8
06:00 0.0 0.0 0.0 22.9
05:50 0.0 0.0 0.0 22.9
05:40 0.0 0.0 0.0 22.9
05:30 0.0 0.0 0.0 23.0
05:20 0.0 0.0 0.0 23.0
05:10 0.0 0.0 0.0 23.0
05:00 0.0 0.0 0.0 23.1
04:50 0.0 0.0 0.0 23.1
04:40 0.0 0.0 0.0 23.2
04:30 0.0 0.0 0.0 23.2
04:20 0.0 0.0 0.0 23.2
04:10 0.0 0.0 0.0 23.3
04:00 0.0 0.0 0.0 23.3
03:50 0.0 0.0 0.0 23.3
03:40 0.0 0.0 0.0 23.4
03:30 0.0 0.0 0.0 23.4
03:20 0.0 0.0 0.0 23.5
03:10 0.0 0.0 0.0 23.5
03:00 0.0 0.0 0.0 23.5
02:50 0.0 0.0 0.0 23.6
02:40 0.0 0.0 0.0 23.6
02:30 0.0 0.0 0.0 23.6