Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 05:40
Pangalan ng observatory Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Hiraharatani, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5578 / 132.4044
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:40 0.0 0.0 0.0 40.0
05:30 0.0 0.0 0.0 40.1
05:20 0.0 0.0 0.0 40.1
05:10 0.0 0.0 0.0 40.2
05:00 0.0 0.0 0.0 40.3
04:50 0.0 0.0 0.0 40.3
04:40 0.0 0.0 0.0 40.4
04:30 0.0 0.0 0.0 40.5
04:20 0.0 0.0 0.0 40.5
04:10 0.0 0.0 0.0 40.6
04:00 0.0 0.0 0.0 40.7
03:50 0.0 0.0 0.0 40.7
03:40 0.0 0.0 0.0 40.8
03:30 0.0 0.0 0.0 40.9
03:20 0.0 0.0 0.0 40.9
03:10 0.0 0.0 0.0 41.0
03:00 0.0 0.0 0.0 41.0
02:50 0.0 0.0 0.0 41.1
02:40 0.0 0.0 0.0 41.2
02:30 0.0 0.0 0.0 41.2
02:20 0.0 0.0 0.0 41.3
02:10 0.0 0.0 0.0 41.4
02:00 0.0 0.0 0.0 41.4
01:50 0.0 0.0 0.0 41.5