Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/22 05:10
Pangalan ng observatory Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Hiraharatani, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5578 / 132.4044
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
05:10 0.0 0.0 0.0 1.2
05:00 0.0 0.0 0.0 1.2
04:50 0.0 0.0 0.0 1.2
04:40 0.0 0.0 0.0 1.2
04:30 0.0 0.0 0.0 1.2
04:20 0.0 0.0 0.0 1.2
04:10 0.0 0.0 0.0 1.2
04:00 0.0 - 0.0 1.2
03:50 0.0 0.0 0.0 1.2
03:40 0.0 0.0 0.0 1.2
03:30 - 0.0 0.0 1.2
03:20 - 0.0 - 1.2
03:10 - 0.0 - 1.2
03:00 - - - 1.2
02:50 0.0 0.0 0.0 1.2
02:40 0.0 0.0 0.0 1.2
02:30 0.0 0.0 0.0 1.2
02:20 0.0 0.0 0.0 1.2
02:10 0.0 0.0 0.0 1.2
02:00 0.0 0.0 0.0 1.2
01:50 0.0 0.0 0.0 1.2
01:40 0.0 0.0 0.0 1.2
01:30 0.0 0.0 0.0 1.2
01:20 0.0 0.0 0.0 1.2