Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 07:30
Pangalan ng observatory Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Hiraharatani, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5578 / 132.4044
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
07:30 0.0 0.0 3.0 27.2
07:20 0.0 0.0 3.0 27.2
07:10 0.0 0.0 3.0 27.2
07:00 0.0 0.0 3.0 27.3
06:50 0.0 0.0 3.0 27.3
06:40 0.0 0.0 3.0 27.4
06:30 0.0 0.0 3.0 27.4
06:20 0.0 0.0 3.0 27.5
06:10 0.0 0.0 3.0 27.5
06:00 0.0 0.0 3.0 27.5
05:50 0.0 0.0 3.0 27.6
05:40 0.0 0.0 3.0 27.6
05:30 0.0 0.0 3.0 27.7
05:20 0.0 0.0 3.0 27.7
05:10 0.0 0.0 3.0 27.8
05:00 0.0 0.0 3.0 27.8
04:50 0.0 0.0 3.0 27.9
04:40 0.0 0.0 3.0 27.9
04:30 0.0 1.0 3.0 27.9
04:20 0.0 1.0 3.0 28.0
04:10 0.0 1.0 3.0 28.0
04:00 0.0 1.0 3.0 28.1
03:50 0.0 2.0 3.0 28.1
03:40 1.0 2.0 3.0 28.2