Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 23:50
Pangalan ng observatory Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Hiraharatani, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5578 / 132.4044
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:50 0.0 0.0 0.0 11.4
22:50 0.0 0.0 0.0 11.5
21:50 0.0 0.0 0.0 11.6
20:50 0.0 0.0 0.0 11.7
19:50 0.0 0.0 0.0 11.9
18:50 0.0 0.0 0.0 12.0
17:50 0.0 0.0 0.0 12.1
16:50 0.0 0.0 0.0 12.2
15:50 0.0 0.0 0.0 12.3
14:50 0.0 0.0 0.0 12.4
13:50 0.0 0.0 0.0 12.6
12:50 0.0 0.0 0.0 12.7
11:50 0.0 0.0 0.0 12.8
10:50 0.0 0.0 0.0 12.9
09:50 0.0 0.0 0.0 13.1
08:50 0.0 0.0 0.0 13.2
07:50 0.0 0.0 0.0 13.3
06:50 0.0 0.0 0.0 13.4
05:50 0.0 0.0 0.0 13.6
04:50 0.0 0.0 0.0 13.7
03:50 0.0 0.0 0.0 13.8
02:50 0.0 0.0 0.0 14.0
01:50 0.0 0.0 0.0 14.1
00:50 0.0 0.0 0.0 14.2