Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/21 01:20
Pangalan ng observatory Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Miyajiyama, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.535 / 132.5922
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
01:20 0.0 1.0 4.0 68.1
01:10 0.0 1.0 4.0 68.2
01:00 0.0 1.0 4.0 68.3
00:50 1.0 1.0 4.0 68.4
00:40 0.0 1.0 3.0 67.5
00:30 0.0 2.0 3.0 67.6
00:20 0.0 2.0 3.0 67.8
00:10 0.0 2.0 3.0 67.9
00:00 0.0 2.0 3.0 68.0
23:50 1.0 2.0 3.0 68.1
23:40 1.0 1.0 2.0 67.2
23:30 0.0 0.0 1.0 66.3
23:20 0.0 0.0 1.0 66.4
23:10 0.0 0.0 1.0 66.5
23:00 0.0 0.0 1.0 66.6
22:50 0.0 0.0 1.0 66.7
22:40 0.0 0.0 1.0 66.8
22:30 0.0 0.0 1.0 66.9
22:20 0.0 0.0 1.0 67.0
22:10 0.0 0.0 1.0 67.2
22:00 0.0 0.0 1.0 67.3
21:50 0.0 0.0 1.0 67.4
21:40 0.0 0.0 1.0 67.5
21:30 0.0 0.0 1.0 67.6