Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/22 15:30
Pangalan ng observatory Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Miyajiyama, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.535 / 132.5922
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
15:30 0.0 0.0 0.0 6.0
15:20 0.0 0.0 0.0 6.0
15:10 0.0 0.0 0.0 6.0
15:00 0.0 0.0 0.0 6.0
14:50 0.0 0.0 4.0 6.0
14:40 0.0 0.0 4.0 6.0
14:30 0.0 0.0 4.0 6.0
14:20 0.0 0.0 4.0 6.0
14:10 0.0 0.0 4.0 6.0
14:00 0.0 0.0 4.0 6.0
13:50 0.0 0.0 4.0 6.1
13:40 0.0 0.0 4.0 6.1
13:30 0.0 0.0 4.0 6.1
13:20 0.0 0.0 4.0 6.1
13:10 0.0 0.0 4.0 6.1
13:00 0.0 0.0 4.0 6.1
12:50 0.0 0.0 4.0 6.1
12:40 0.0 0.0 4.0 6.1
12:30 0.0 0.0 4.0 6.1
12:20 0.0 0.0 4.0 6.1
12:10 0.0 0.0 4.0 6.2
12:00 0.0 0.0 4.0 6.2
11:50 0.0 0.0 4.0 6.2
11:40 0.0 0.0 4.0 6.2