Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/06/07 08:10
Pangalan ng observatory Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Miyajiyama, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.535 / 132.5922
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
08:10 0.0 0.0 0.0 0.4
08:00 0.0 0.0 0.0 0.4
07:50 0.0 0.0 0.0 0.4
07:40 0.0 0.0 0.0 0.4
07:30 0.0 0.0 0.0 0.4
07:20 0.0 0.0 0.0 0.4
07:10 0.0 0.0 0.0 0.4
07:00 0.0 0.0 0.0 0.4
06:50 0.0 0.0 0.0 0.4
06:40 0.0 0.0 0.0 0.4
06:30 0.0 0.0 0.0 0.4
06:20 0.0 0.0 0.0 0.4
06:10 0.0 0.0 0.0 0.4
06:00 0.0 0.0 0.0 0.4
05:50 0.0 0.0 0.0 0.4
05:40 0.0 0.0 0.0 0.4
05:30 0.0 0.0 0.0 0.4
05:20 0.0 0.0 0.0 0.4
05:10 0.0 0.0 0.0 0.4
05:00 0.0 0.0 0.0 0.4
04:50 0.0 0.0 0.0 0.4
04:40 0.0 0.0 0.0 0.4
04:30 0.0 0.0 0.0 0.4
04:20 0.0 0.0 0.0 0.4