Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/04 18:40
Pangalan ng observatory Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Miyajiyama, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.535 / 132.5922
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:40 0.0 0.0 26.0 53.2
18:30 0.0 0.0 26.0 53.2
18:20 0.0 0.0 26.0 53.3
18:10 0.0 0.0 26.0 53.4
18:00 0.0 0.0 26.0 53.5
17:50 0.0 0.0 26.0 53.6
17:40 0.0 0.0 26.0 53.7
17:30 0.0 0.0 26.0 53.8
17:20 0.0 0.0 26.0 53.9
17:10 0.0 0.0 26.0 53.9
17:00 0.0 0.0 26.0 54.0
16:50 0.0 0.0 26.0 54.1
16:40 0.0 0.0 26.0 54.2
16:30 0.0 0.0 26.0 54.3
16:20 0.0 0.0 26.0 54.4
16:10 0.0 0.0 26.0 54.5
16:00 0.0 0.0 26.0 54.5
15:50 0.0 0.0 26.0 54.6
15:40 0.0 0.0 26.0 54.7
15:30 0.0 0.0 26.0 54.8
15:20 0.0 0.0 26.0 54.9
15:10 0.0 1.0 26.0 55.0
15:00 0.0 1.0 26.0 55.1
14:50 0.0 1.0 26.0 55.2