Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/21 18:10
Pangalan ng observatory Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Miyajiyama, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.535 / 132.5922
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
18:10 0.0 0.0 0.0 14.4
18:00 0.0 0.0 0.0 14.5
17:50 0.0 0.0 0.0 14.5
17:40 0.0 0.0 0.0 14.5
17:30 0.0 0.0 0.0 14.5
17:20 0.0 0.0 0.0 14.6
17:10 0.0 0.0 0.0 14.6
17:00 0.0 0.0 0.0 14.6
16:50 0.0 0.0 0.0 14.6
16:40 0.0 0.0 0.0 14.7
16:30 0.0 0.0 0.0 14.7
16:20 0.0 0.0 0.0 14.7
16:10 0.0 0.0 0.0 14.7
16:00 0.0 0.0 0.0 14.8
15:50 0.0 0.0 0.0 14.8
15:40 0.0 0.0 0.0 14.8
15:30 0.0 0.0 0.0 14.8
15:20 0.0 0.0 0.0 14.8
15:10 0.0 0.0 0.0 14.9
15:00 0.0 0.0 0.0 14.9
14:50 0.0 0.0 0.0 14.9
14:40 0.0 0.0 0.0 14.9
14:30 0.0 0.0 0.0 15.0
14:20 0.0 0.0 0.0 15.0