Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Ipakita ang 10 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/06 23:40
Pangalan ng observatory Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Miyajiyama, Ichikawa, Shiraki-cho
Latitude / Longitude 34.535 / 132.5922
Sakop Bansa
60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
23:40 0.0 0.0 0.0 23.7
22:40 0.0 0.0 0.0 23.9
21:40 0.0 0.0 0.0 24.2
20:40 0.0 0.0 0.0 24.4
19:40 0.0 0.0 0.0 24.6
18:40 0.0 0.0 0.0 24.9
17:40 0.0 0.0 0.0 25.1
16:40 0.0 0.0 0.0 25.4
15:40 0.0 0.0 0.0 25.6
14:40 0.0 0.0 0.0 25.8
13:40 0.0 0.0 0.0 26.1
12:40 0.0 0.0 0.0 26.4
11:40 0.0 0.0 0.0 26.6
10:40 0.0 0.0 0.0 26.9
09:40 0.0 0.0 0.0 27.1
08:40 0.0 0.0 0.0 27.4
07:40 0.0 0.0 0.0 27.7
06:40 0.0 0.0 0.0 27.9
05:40 0.0 0.0 0.0 28.2
04:40 0.0 0.0 0.0 28.5
03:40 0.0 0.0 0.0 28.7
02:40 0.0 0.0 0.0 29.0
01:40 0.0 0.0 0.0 29.3
00:40 0.0 0.0 0.0 29.6