Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/17 21:50
Pangalan ng observatory Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5575 / 132.4044
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
21:50 0.0 0.0 0.0 3.1
21:40 0.0 0.0 0.0 3.1
21:30 0.0 0.0 0.0 3.1
21:20 0.0 0.0 0.0 3.1
21:10 0.0 0.0 0.0 3.1
21:00 0.0 0.0 0.0 3.1
20:50 0.0 0.0 0.0 3.1
20:40 0.0 0.0 0.0 3.1
20:30 0.0 0.0 0.0 3.1
20:20 0.0 0.0 0.0 3.1
20:10 0.0 0.0 0.0 3.1
20:00 0.0 0.0 0.0 3.1
19:50 0.0 0.0 0.0 3.1
19:40 0.0 0.0 0.0 3.1
19:30 0.0 0.0 0.0 3.1
19:20 0.0 0.0 0.0 3.1
19:10 0.0 0.0 0.0 3.1
19:00 0.0 0.0 0.0 3.1
18:50 0.0 0.0 0.0 3.1
18:40 0.0 0.0 0.0 3.2
18:30 0.0 0.0 0.0 3.2
18:20 0.0 0.0 0.0 3.2
18:10 0.0 0.0 0.0 3.2
18:00 0.0 0.0 0.0 3.2