Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2019/08/24 20:40
Pangalan ng observatory Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5575 / 132.4044
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
20:40 0.0 0.0 0.0 41.4
20:30 0.0 0.0 0.0 41.5
20:20 0.0 0.0 0.0 41.5
20:10 0.0 0.0 0.0 41.6
20:00 0.0 0.0 0.0 41.7
19:50 0.0 0.0 0.0 41.7
19:40 0.0 0.0 0.0 41.8
19:30 0.0 0.0 0.0 41.9
19:20 0.0 0.0 0.0 41.9
19:10 0.0 0.0 0.0 42.0
19:00 0.0 0.0 0.0 42.1
18:50 0.0 0.0 0.0 42.1
18:40 0.0 0.0 0.0 42.2
18:30 0.0 0.0 0.0 42.3
18:20 0.0 0.0 0.0 42.4
18:10 0.0 0.0 0.0 42.4
18:00 0.0 0.0 0.0 42.5
17:50 0.0 0.0 0.0 42.6
17:40 0.0 0.0 0.0 42.6
17:30 0.0 0.0 0.0 42.7
17:20 0.0 0.0 0.0 42.8
17:10 0.0 0.0 0.0 42.8
17:00 0.0 0.0 0.0 42.9
16:50 0.0 0.0 0.0 43.0