Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Ipakita ang 60 minutes observation
Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/02 13:10
Pangalan ng observatory Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
Lokasyon Nishisawata, Ogauchi, Asa-cho
Latitude / Longitude 34.5575 / 132.4044
Sakop Bansa
10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)
Normal value
Walang data o hindi nakakuha ng data, atbp.
Dami ng tubig-ulan
Oras ng obserbasyon 10-min rainfall (mm) 60-min rainfall (mm) Cumulative rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
13:10 0.0 0.0 0.0 45.2
13:00 0.0 0.0 0.0 45.3
12:50 0.0 0.0 0.0 45.4
12:40 0.0 0.0 0.0 45.5
12:30 0.0 0.0 0.0 45.5
12:20 0.0 0.0 0.0 45.6
12:10 0.0 0.0 0.0 45.7
12:00 0.0 0.0 0.0 45.8
11:50 0.0 0.0 0.0 45.8
11:40 0.0 0.0 0.0 45.9
11:30 0.0 0.0 0.0 46.0
11:20 0.0 0.0 0.0 46.0
11:10 0.0 0.0 0.0 46.1
11:00 0.0 0.0 0.0 46.2
10:50 0.0 0.0 0.0 46.3
10:40 0.0 0.0 0.0 46.3
10:30 0.0 0.0 0.0 46.4
10:20 0.0 0.0 0.0 46.5
10:10 0.0 0.0 0.0 46.6
10:00 0.0 0.0 0.0 46.6
09:50 0.0 0.0 0.0 46.7
09:40 0.0 0.0 0.0 46.8
09:30 0.0 0.0 0.0 46.9
09:20 0.0 0.0 0.0 46.9